niedziela, 24 lutego 2019

Zebrane z tygodnia #415.
Chosen from the week #415.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #415 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #415 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

The Red Apple sculpted and painted by Mirko Cavalloni.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji o prowincjach Imperium.
 • Beamhit na swoim YT kanale Erpegowe Piekiełko pokazał główne różnice pomiędzy 2 i 4 edycją WFRP.
 • A na blogu Warheim FS znajdziecie kolejne karty elementów terenu.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the provinces of the Empire. (PL)
 • Beamhit on his YT channel Erpegowe Piekiełko showed the main differences between the 2nd and 4th edition of WFRP. (PL)
 • On the Warheim FS blog you will find more cards of terrain elements. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na łamach bloga Creative Twilight Thor pokaże Wam, że technika edge highlighting jest łatwiejsza do nauczenia niż sądzicie.
 • Mick na Chestnut Ink krok po kroku pomaluje popiersie Orka.
 • Z kolei Josua na blogu Massive Voodoo pokaże Wam czego nauczył się budując małe podstawki.
 • Thor in the pages of the Creative Twilight blog will show you that the edge highlighting is easier to learn than you think. (ENG)
 • Mick on the blog Chestnut Ink step by step will paint the bust of the Orc. (FRA/ENG)
 • Josua on the Massive Voodoo blog will show you what he learned by building small bases. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Grish na łamach swojego bloga Fat Lazy Painter podzielił się swoimi wrażeniami z otwarcia zestawu Skaven Dice od Games Workshop.
 • Natomiast Kamil na blogu KFS miniatures zrecenzował zestaw farb Blood and Fire od Scale 75.
 • A na blogu DansE MacabrE pokazałem Wam model Kultysty z Rotten Circus od Rotten Factory.
 • Grish in the pages of his blog Fat Lazy Painter shared his impressions from the opening of the Skaven Dice set from Games Workshop. (PL)
 • Kamil on the blog KFS miniatures reviewed the Blood and Fire paint set from Scale 75. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog I showed you the Rotten Circus Cultist model from Rotten Factory. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Wielebny Rafael na swoim blogu Kaliber 28 mm zbudował rzekę, zapowiedział turniej Mordheim i pokazał karty misji i nagród.
 • Gonzo w swoim Black Grom Studio zaprezentował pomalowane modele Krasnoludów.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
 • Wielebny Rafael on his blog Kaliber 28 mm built a river, announced the Mordheim tournament and showed mission and prize cards. (PL)
 • Gonzo in his Black Grom Studio presented painted models of dwarves. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Inne   ]|[   Others

 • Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego lubicie grać w gry komputerowe to Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie odpowie Wam na to pytanie.
 • Z kolei czytając wpis Adama na stronie kwantowo.pl dowiecie się po co człowiekowi czas.
 • A Gundam Guardian w gościnnym wpisie na blogu Coloured Dust wprowadzi Was w swiat GUNPLA.
 • If you've ever wondered why you like to play computer games then Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie will answer that question. (PL)
 • By reading Adam's entry on the website kwantowo.pl you will find out what time man needs. (PL)
 • Gundam Guardian, in a guest post, on the blog Colored Dust will introduce you to the world of GUNPLA. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza