niedziela, 17 lutego 2019

Zebrane z tygodnia #414.
Chosen from the week #414.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #414 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #414 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Haughr of Förghann by Borgnine.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP opublikowałem kolejną relację z sesji WFRP.
 • Na forum Azylium znajdziecie wątek poświęcony turniejowi Warheim FS - Księstwa Graniczne.
 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • In the blogs of Warhammer FRP, I published another report from the WFRP session. (PL)
 • On the forum of Azylium you will find a thread dedicated to the Warheim FS tournament - Border Princes. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the province of the Empire.
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

Recenzje   ]|[   Reviews

 • Garfy na łamach bloga Tale of Painters zaprezentował uchwyt do malowania figurek Garfy's Get a Grip.
 • Sarmor na stronie The Node podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Jholkar of Bolverk od Hasslefree Miniatures.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z Bad Moon Loonshrine od Games Workshop.
 • Garfy in the pages of the blog Tale of Painters presented a handle for painting miniatures Garfy's Get a Grip. (ENG)
 • And Sarmor on the site The Node shared his impressions about the Jholkar of Bolverk from Hasslefree Miniatures. (PL)
 • I unpacked a box from Bad Moon Loonshrine from Games Workshop on the pages of DansE MacabrE blog.
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Tomasz na łamach Bloga Tomka W. opublikował relację z turnieju Flames of War.
 • Patrycjusz na blogu Well of Eternity podzielił się wrażeniami z lektury Skaven Battletome do AoS.
 • Bartek na Asienieboje Wargaming Blog opublikował relację z rozgrywki Chain of Command.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Tomasz in the Blog  Tomka W. published a report from the Flames of War tournament. (PL)
 • Patrycjusz on the Well of Eternity blog shared his impressions of reading Skaven Battletome to AoS. (PL)
 • Bartek in the pages of Asienieboje Wargaming Blog published a report on the Chain of Command game. (PL/ENG)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz