piątek, 15 lutego 2019

Recenzja: Bad Moon Loonshrine od Games Workshop.
Reviews: Bad Moon Loonshrine from Games Workshop.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE rozpakuję dla Was pudełko z modelem Bad Moon Loonshrine

To druga, obok Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck, makieta od Games Workshop do AoS, która znalazła się w mojej kolekcji.

Wypraski z częściami pozwalającymi na złożenie modelu otrzymałem zapakowane w solidne, kartonowe pudełko.

Ekipa z Games Workshop umieściła na każdej ze ścian pudła fotografie złożonego i pomalowanego elementu terenu więc przed zakupem można dokładnie obejrzeć model.

Z tyłu pudełka dodatkowo umieszczone zostały zbliżenia na detale modelu oraz wymieniono farby, użyte przez malarzy Games Workshop do pomalowania Bad Moon Loonshrine.

Wewnątrz oprócz dwóch solidnych wyprasek znajduje się także czarno-biała instrukcja, która dobrze prowadzi przez proces składania. Na ostatnich stronach znajdują się także zasady modelu, który dedykowany jest do AoS.


Jeśli chodzi o projekt, jakość wykonania i spasowanie elementów to są one na najwyższym poziomie, a ilość detali w jakie wyposażony jest model obiecuje dużo zabawy podczas malowania.

Mimo dużych rozmiarów ze sklejeniem modelu nie miałem żadnych problemów. Zaszpachlowałem tylko szczelinę powstałą wzdłuż łączenia lewej i prawej części modelu.

Bad Moon Loonshrine to solidny element terenu i na pewno warto rozważyć jego zakup w lokalnym sklepie gdzie cena powinna być niższa niż ta na stronie producenta.

A więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej producenta.
If you allow, today I will unpack the heavy box with model the Bad Moon Loonshrine

This is the second, next to Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck, a model from Games Workshop to AoS, which was in my collection.

Sprues with many parts allowing for submitting the model I received packed in a solid, cardboard box.

The Games Workshop team has placed photos of glued and painted element of the terrain on each side of the box so you can see the model quite carefully before buying.

On the back of the box there are additionally placed close-ups on the details of the model and the paints used by painters from Games Workshop to paint Bad Moon Loonshrine.

Inside, in addition to two solid sprues, there is also a black and white instruction that guides well through the assembly process. The last pages also contain the principles of the model, which is dedicated to the game Age of Sigmar.

As for the design, workmanship and fitting of components, they are at the highest level, and the amount of details in which the model is equipped promises a lot of fun during painting.

Despite the large size with the model gluing, I did not have any problems. I just put in the gap created along the joining of the left and right parts of the model.

Bad Moon Loonshrine is a solid element of the terrain and it is definitely worth considering buying it at a local store where the price should be lower than the one on the producer's website.

And more information can be found on the manufacturer's website.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz