niedziela, 8 lipca 2018

Zebrane z tygodnia #382.
Chosen from the week #382.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #382 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #382 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Slavic Shieldmaiden by REDAV.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem relację z kolejnej sesji WFRP oraz następną porcję informacji na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XII: Regiments of Renown.
 • A na blogu Warhammer FRP szanowne państwo-draństwo znajdzie kolejny fragment podręcznika gracza do WFRP.
 • In the blogs of DansE MacabrE, I published a report from the WFRP session and the next portion of information about the Grand County of Stirland. (PL)
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XII: Regiments of Renown. (ENG)
 • In the pages of the Warhammer FRP blog, I published next fragment of the WFRP player's handbook. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Borgnine na swoim blogu Borgnine's Miniature Painting opublikował poradnik w którym pokazał jak zrobić pnie drzew iglastych.
 • Zaś na blogu Serpentarium dostępna jest trzecia część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć kolejne etapy konwersji i malowania modelu Traitor Librarian od Games Workshop.
 • Drago na łamach bloga SpikeyBits pokazał jak z pięcioma kolorami pomalować lawę.
 • Borgnine on his blog Borgnine's Miniature Painting published a guide in which he showed how to make coniferous tree trunks.
 • On the Serpentarium blog, the third part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the next steps of the conversion and painting of the miniature Traitor Librarian from Games Workshop. (ENG/RUS)
 • Drago in the pages of the SpikeyBits blog showed how to paint lava with five colors. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Tyler M. na łamach Mengel Miniatures podzielił się swoimi wrażeniami na temat Malign Sorcery od Games Workshop.
 • Natomiast na blogu Dziura w zębie możecie przeczytać o The Weathering Magazine PL.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem Wam zawartość zestawu Weapons Pack IV od Reapers Miniatures.
 • Tyler M. in the pages of Mengel Miniatures shared his impressions about Malign Sorcery from Games Workshop. (ENG)
 • Na blogu Dziura w zębie możecie przeczytać o The Weathering Magazine PL. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I presented you with the contents of the Weapons Pack IV set from Reapers Miniatures. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz przed napisaniem najnowszego tekstu na blogu bitewniakowe pogranicza nadepnął gołą stopą na klocek Cobi...
 • ...Dominig na blogu Kostka Domina pokazał drużynę z karabinem przeciwpancernym do Bolt Action...
 • ...a Vojtěch na łamach Letters from the Ostfront podzielił się swoimi wrażeniami z seansu filmu Solo - A Star Wars story.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz, before writing the newest text on the bitewniakowe pogranicza blog, stepped on a brick Cobi... (PL)
 • ...Dominig on Kostka Domina blog showed a team with an anti-tank rifle to Bolt Action... (PL/ENG)
 • ...and Vojtěch in Letters from the Ostfront shared his impressions from the Solo movie - A Star Wars story. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 7-6-18.
 • Ponadto Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tydzień na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 7-6-18. (ENG)
 • In addition, Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the week on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #62: Czerwiec 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Na łamach bloga DansE MacabrE podsumowałem #46 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog The Dark Oak, gdzie Bahior ogłosił temat #47 wydania FKB.
 • A Adam na blogu kwantowo.pl opublikował czerwcowe wydanie komunikwantów.
 • Ponadto na łamach bloga Kadrinazi szanowne państwo-draństwo może przeczytać o problemach z mołdawskim winem.
 • I summarized on my blog DansE MacabrE #46 edition of Miniatures Blog Carnival. If you are interested about the next edition, look on blog The Dark Oak, where Bahior announced on the #47 issue of MBC. (PL)
 • And Adam in the pages of the blog kwantowo.pl published some time ago the June edition of communiquants. (PL)
 • In the pages of the Kadrinazi blog you can read about the problems with Moldovan wine. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza