czwartek, 16 marca 2023

Warsztat: Budowa stołu modułowego 'Ruiny Mordheim', część 63.
Workshop: Construction of the 'Ruins of Mordheim' modular table, part 63.

Ostatni krok, to wypełnienie szczelin pomiędzy cegłami gliną samoutwardzalną.

Tym samym prace nad przedostatnim modułem zostały zakończone. 
The last step is to fill the gaps between the bricks with self-hardening clay.

Thus, work on the penultimate module has been completed.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz