czwartek, 2 marca 2023

Warsztat: Budowa stołu modułowego 'Ruiny Mordheim', część 61.
Workshop: Construction of the 'Ruins of Mordheim' modular table, part 61.

Następnym krokiem było przyklejenie glinianych i korkowych cegieł, a także gipsowych odlewów ruin, które zrobiłem w formach od Rotten FactoryThe next step was to glue the clay and cork bricks, as well as the plaster casts of the ruins that I made in silicon molds from Rotten Factory.

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz