poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Relacja: Przeklęty Szczurołap - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach .
Report: Cursed Ratcatcher - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice.

Dziś przygotowałem dla szanownego państwa-draństwa relację z piątego turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który przy wsparciu klubu Szybki Szpil odbył się 24 marzec 2018 roku w Innym Wymiarze w Katowicach.Today in the blog I prepared for you the report from the fifth  tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, with the support of the club Szybki Szpil March 242018, the event took place in Inny Wymiar in Katowice.Zachęcam Was także do lektury relacji z czterech poprzednich wydarzeń - Piekło pocztowe...Śmiech Mrocznych Bogów oraz Ucieczka z Gór Środkowych i Mitterherbst gdzie napisałem więcej na temat genezy i organizacji turnieju.

Nagrody na turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap ufundowały sklepy Battle Models, Sarmata-Gry i Vanaheim.pl oraz firmy Deep-Cut Studio, Green Stuff World, HobbyZone.pl, KromlechMicro Art Studio, SpellCrow i Scibor MM którym serdecznie dziękuję za hojność, dzięki której żaden z uczestników turnieju nie wyszedł z pustymi rękami.

Chcę podziękować także za pomoc Thorashowi FallenSun, który przygotował oprawę graficzną turnieju w postaci widocznych w okołoturniejowych wpisach plakatów, a także widocznych na zdjęciach dyplomów i identyfikatorów.
I also encourage you to read the accounts of the four previous events - Piekło pocztowe... and Śmiech Mrocznych Bogów and Ucieczka z Gór Środkowych  and Mitterherbst where I wrote more about the origins and organization of the tournament.

The prizes for tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher were sponsored by Battle ModelsSarmata-Gry and Vanaheim.pl and Deep-Cut StudioGreen Stuff WorldHobbyZone.pl, KromlechMicro Art StudioSpellCrow and Scibor MMI sincerely thank you for the generosity, thanks to which none of the participants of the tournament went out empty-handed.

I would also like to thank Thorash from FallenSun, who has prepared the tournament's graphics as shown in tournament posters, as well as the diploma and badge visible in the photos.
Główny ciężar pisania scenariuszy na turniej wziął na siebie kozAa, a tematem przewodnim wydarzenia został tytułowy Przeklęty Szczurołap.

Natomiast ja zająłem się rozmowami ze sponsorami, przygotowaniem podręcznika oraz mobilizowaniem graczy do przesyłania i aktualizowania zgłoszeń.

Przed samym turniejem przyszedł także czas na spakowanie nagród, a także przygotowanie stołów i rozłożenie makiet. W tym ostatnim pomógł mi Solo, gospodarz Innego Wymiaru.
The main effort to write the script for the tournament took on the kozAa, and the theme of the event was the title Cursed Ratcatcher.

And I dealt with conversations with sponsors, preparing the rulebook and drafting the rules and mobilizing players to submit and update applications.

Just before the tournament, there was also time to pack the prizes, as well as to prepare tables and spread models and terrain elements. The latter was helped by Solo, the host of the Inny Wymiar.


Uczestnicy turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.Participants of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher.Drzwi do Innego Wymiaru zostały otwarte równo o godzinie 09.00, a turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap rozpoczęliśmy chwilę później. Po załatwieniu formalności i wręczeniu identyfikatorów przed godziną 10.00 rozpoczęły się rozgrywki.The doors to the Inny Wymiar were opened equally at 09.00 and the Warheim FS tournament - Cursed Ratcatcher started a moment later. After completing the formalities and handing out the IDs before 10.00 the games began.Potyczki stoczyło 26 graczy, którzy dowodzili 20 różnymi drużynami:
 1. Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, 
 2. Grasanci Chaosu, 
 3. Jaszczuroludzie z Lustrii, 
 4. Khazadzi z Gór Krańca Świata, 
 5. Kompania Krasnoludzkich Piwowarów, 
 6. Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, 
 7. Kult Dzieci Zagłady, 
 8. Kult Zarazy klanu Pestilens, 
 9. Leśni Elfowie z Athel Loren, 
 10. Łowcy czarownic, 
 11. Nieumarła świta hrabiego von Carstein, 
 12. Nieumarły Poczet Krwawych Smoków, 
 13. Nieumarły tabor ludu Strigoi, 
 14. Nieumarły zastęp z Nehekhary, 
 15. Niziołki z krainy Zgromadzenia, 
 16. Psy Wojny, 
 17. Raubritterzy z Księstw Granicznych, 
 18. Strażnicy dróg z Averlandu, 
 19. Zbrojna kompania z Ostlandu, 
 20. Zbrojne stado Zwierzoludzi
There were 26players who commanded 20 different warbands:
 1. High Elves from Ulthuan, 
 2. Marauders of Chaos, 
 3. Lizardmen from Lustria, 
 4. Dwarves from World's Edge Mountains, 
 5. Kompania Krasnoludzkich Piwowarów, 
 6. Company of Dwarf Brewers, 
 7. Cultists of Nurgle, 
 8. Cult of the Plague from the Pestilens, 
 9. Wood Elves from Athel Loren, 
 10. Witch hunters, 
 11. The undead company of Count von Carstein, 
 12. The undead company of Blood Dragoon
 13. The undead company of Strigoi, 
 14. Undead company from Nehekhara, 
 15. Halflings from the Moot, 
 16. Dogs of War, 
 17. Raubritters from Border Princes, 
 18. Roadwardens from Averland, 
 19. Man-at-arms from Ostland, 
 20. Beastman of Chaos
 1. Krnabrny, Będzin, Niziołki z krainy Zgromadzenia, Prestiż Drużyny 208
 2. Zawisza Czarny, Chorzów, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 177
 3. Raven, Katowice, Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, Prestiż Drużyny 167 
 4. Redek, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż Drużyny 166 
 5. Areo, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż Drużyny 164 
 6. Blumstein, Rzeszów, Strażnicy dróg z Averlandu, Prestiż drużyny 163 
 7. Findar, Katowice, Zbrojna kompania z Ostlandu, Prestiż Drużyny 162 
 8. adrenalbooster, Żołynia/Błażowa, Khazadzi z Gór Krańca Świata, Prestiż Drużyny 154 
 9. Doman, Chorzów, Leśni Elfowie z Athel Loren, Prestiż Drużyny 151 
 10. Shawass, Rzeszów, Grasanci Chaosu, Prestiż drużyny 148 
 11. krzychu88, Alwernia, Kult Zarazy klanu Pestilens, Prestiż Drużyny 144 
 12. Bahior, Chorzów, Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż Drużyny 144 
 13. Asterix, Pszczyna, Raubritterzy z Księstw Granicznych, Prestiż Drużyny 144 
 14. K56, Zduńska Wola, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 143 
 15. Pepe, Kęty, Nieumarły tabor ludu Strigoi, Prestiż Drużyny 137 
 16. Leszek Ryt, Pszczyna, Łowcy czarownic, Prestiż Drużyny 136 
 17. kozAa, Chrzanów, Kompania Krasnoludzkich Piwowarów, Prestiż Drużyny 133 
 18. JaJakub, Zduńska Wola, Nieumarła świta hrabiego von Carstein, Prestiż drużyny 129 
 19. Trawus, Chrzanów, Psy Wojny, Prestiż Drużyny 129 
 20. Witek, Zduńska Wola, Grasanci Chaosu, Prestiż Drużyny 127 
 21. Wojtek Szemik, Andrychów, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 123 
 22. Kudłaty, Zduńska Wola, Nieumarły zastęp z Nehekhary, Prestiż Drużyny 122 
 23. Benek, Kęty, Nieumarły Poczet Krwawych Smoków, Prestiż Drużyny 119 
 24. Torin, Katowice, Kult Dzieci Zagłady, Prestiż Drużyny 115 
 25. Szczery, Ruda Śląska, Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż Drużyny 111 
 26. Elmin, Bytom, Nieumarły zastęp z Nehekhary, Prestiż Drużyny 101
Uczestniczy stoczyli ze sobą 4 bitwy, z których każda mogła trwać nie dłużej niż 120 minut. Poniżej przygotowałem dla Was zdjęcia z turnieju oraz tabele przedstawiające parowanie graczy oraz wyniki uzyskane po każdej z rozgrywek.Participants battled battles, each of which could last no longer than 120 minutes. Below I have prepared for you the pictures of the tournament and the tables showing the pairing of players and the results obtained after each of the competitions.


Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap wygrał Torin i jego Kult Dzieci Zagłady Nurgla.

Drugie miejsce zajął Szczery ze Zbrojnym stadem Zwierzoludzi...

...a trzecie zajął Pepe i jego Nieumarły tabor ludu Strigoi.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher won Torin, who led the Cult of Nurgle.

Szczery was in second place, commanding Beastman of Chaos...

... and the third place was Pepe  and his Strigoi warband.
Poniżej umieściłem listę drużyn wraz z miejscem, które ich dowódcy zajęli na turnieju oraz prestiż drużyny z którym rozpoczynały rozgrywkę.
Below I placed a list of warbands along with the place that their commander took on the tournament and the rating with whom they started the game.
 1. Kult Dzieci Zagłady, Prestiż Drużyny 115 
 2. Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż Drużyny 111 
 3. Nieumarły tabor ludu Strigoi, Prestiż Drużyny 137 
 4. Kult Zarazy klanu Pestilens, Prestiż Drużyny 144 
 5. Kompania Krasnoludzkich Piwowarów, Prestiż Drużyny 133 
 6. Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 123 
 7. Nieumarła świta hrabiego von Carstein, Prestiż drużyny 129 
 8. Grasanci Chaosu, Prestiż drużyny 148 
 9. Zbrojna kompania z Ostlandu, Prestiż Drużyny 162 
 10. Khazadzi z Gór Krańca Świata, Prestiż Drużyny 154 
 11. Raubritterzy z Księstw Granicznych, Prestiż Drużyny 144 
 12. Nieumarły Poczet Krwawych Smoków, Prestiż Drużyny 119 
 13. Nieumarły zastęp z Nehekhary, Prestiż Drużyny 101 
 14. Niziołki z krainy Zgromadzenia, Prestiż Drużyny 208 
 15. Leśni Elfowie z Athel Loren, Prestiż Drużyny 151 
 16. Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż Drużyny 164 
 17. Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż Drużyny 144 
 18. Psy Wojny, Prestiż Drużyny 129 
 19. Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 143 
 20. Strażnicy dróg z Averlandu, Prestiż drużyny 163 
 21. Nieumarły zastęp z Nehekhary, Prestiż Drużyny 122 
 22. Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, Prestiż Drużyny 167 
 23. Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż Drużyny 166 
 24. Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż Drużyny 177
 25.  Łowcy czarownic, Prestiż Drużyny 136 
 26. Grasanci Chaosu, Prestiż Drużyny 127
Motywem przewodnim turnieju Warheim FS był Przeklęty Szczurołap, a konkurs na najlepiej pomalowany i skonwertowany model wygrali adrenalbooster oraz Elmin.

Choć nie wszyscy uczestnicy turnieju przygotowali modele Przeklętego Szczurołapa na konkurs, to wybór tych dwóch najlepszych nie był łatwy.

Dlatego prócz głosów niezależnej i obiektywnej komisji poprosiłem także Was o pomoc, a głosowanie na Facebook pomogło rozstrzygnąć konkurs.
The theme of the tournament Warheim FS was the Cursed Ratcatcher, and the competition for the best painted and conversion models won adrenalbooster from and Elmin.

Although not all participants of the tournament prepared models of Cursed Ratcatcher for the competition, the choice of the two best was not easy.


Therefore, apart from the votes of an independent and objective commission, I also asked you for help, and voting on Facebook helped to resolve the competition.Raz jeszcze dziękuję wszystkim za pomoc w realizacji wydarzenia, a uczestnikom gratuluję udziału.

Następny turniej odbędzie się w październiku 2018 roku, a szczegóły będziemy ustalać wkrótce na łamach forum Azylium.

Galerię zdjęć z turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap znajdzie także TUTAJ.

A odnośników do relacji opublikowanych na innych blogach szukajcie w komentarzach.
Thank you all again for your help in the event, and I congratulate the participants.

The next tournament will take place in October 2018, and details will be set soon in the forum Azylium.

Photo gallery of the Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher with the night will also find HERE.

And look for links to the relationships published on other blogs in the comments.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz