poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Dwarves vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc ze Bahiorem rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Źródło klanu Pestilens, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Khazadów z Gór Krańca Świata (niektórzy otrzymali także pistolety pojedynkowe oraz średnie pancerze tarcze) w towarzystwie Żyrokoptera, Gromowładnego i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Bahior wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

W trakcie rozgrywki należało wykonać dwa główne zadania. Pierwsze to wydobycie ze studni znaczników kosztowności. Drugie zadanie należało do Przeklętego Szczurołapa, który musiał zneutralizować przemieszczające się po polu bitwy roje szczurów.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Bahior.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Well of the clan Pestilens, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (some also received dueling pistols and medium armor and shields) in the company of Gyrocopter, Thunderers and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Bahior staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

During the game it was necessary to perform two main tasks. The first is the extraction of the treasure marker from the well. The second task belonged to Cursed Ratcatcher, who had to neutralize swarms of rats moving on the battlefield.

We played the battle on the Wargames terrain mat – Rake’s Corner from Deep-Cut Studio, more about the game mat I wrote HERE.


Zasady turnieju są okrutne i nie biorą jeńców. Wyłączenie z akcji! w pierwszej bitwie modelu Przeklętego Szczurołapa oznaczało, że na początku drugiej bitwy pojawi się on w miejscu losowo określonego bohatera, który nie jest dowódcą.

I tak nim rozpoczęła się bitwa model Długobrodego został Wyłączony z akcji!

Tym razem za sterami Żyrokoptera usiadł Kowal Run, który pomiędzy bitwami wykuł na machinie wojennej runę zwiększającą Siłę modelu, a także nauczył się pilotażu i zaopatrzył w czapkę pilotkę.

W czasie bitwy, pomimo wciąż wypadających na kostkach jedynek, udało mi się Wyłączyć z akcji! kilku Zwierzoludzi i skutecznie zaszarżować Żyrokopterem.

Niestety szczęście nie sprzyjało Krasnoludom i to Zwierzoludzie sięgnęli po laur zwycięstwa.
The rules of the tournament are cruel, there is no mercy. Out of action! in the first battle of the model of the Cursed Ratcatcher, it meant that at the beginning of the second battle he would appear in the place of a randomly determined hero who is not a commander.

And so before the battle began, the Longbeard model was Out of the action!.


This time, behind the controls of Gyrocopter sat the Runesmith, who in between the battles forged on a war machine a rune increasing the Strength of the model, and also learned to pilot and equipped with a pilot cap.

During the battle, despite the negative results on the dice, I managed to Out of action! several Beastmen and effectively charge the Gyrocopter.

Unfortunately, luck did not favor the Dwarves and the Beastmen reached for the victory.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza