piątek, 27 kwietnia 2018

Recenzja: Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.
Reviews: Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck from Games Workshop.

Szanowne państwo-draństwo pozwoli, że dziś na łamach bloga DansE MacabrE rozpakuję dla Was pudełko z modelem Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.

Wypraski z częściami pozwalającymi na złożenie modelu zatopionego okrętu otrzymałem zapakowane w solidne, kartonowe pudełko.

Ekipa z Games Workshop umieściła na każdej ze ścian pudła fotografie złożonego i pomalowanego okrętu więc przed zakupem można dokładnie obejrzeć model.

Z tyłu pudełka dodatkowo umieszczone zostały zbliżenia na dołączone do modelu ławice ryb oraz wymieniono farby, użyte przez malarzy Games Workshop do pomalowania Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck.

Wewnątrz oprócz czterech solidnych wyprasek znajduje się także czarno-biała instrukcja, która dobrze prowadzi przez proces składania. Na ostatnich stronach znajdują się także zasady modelu, który dedykowany jest do gry Age of Sigmar.


Jeśli chodzi o projekt, jakość wykonania i spasowanie elementów to są one na najwyższym poziomie, a ilość detali w jakie wyposażony jest model obiecuje dużo zabawy podczas malowania.

Mimo dużych rozmiarów ze sklejeniem modelu nie miałem żadnych problemów. Ponieważ jednak postanowiłem pomalować model jako wrak wyrzucony na mieliznę usunąłem ławice ryb przepływające między ożebrowaniem kadłuba. Dodatkowo zaszpachlowałem szczelinę powstałą wzdłuż łączenia lewej i prawej części kadłuba.

Po pomalowaniu model można ustawić jako całość lub jako dwa oddzielne elementy kadłuba.

Model zdecydowanie wart jest swojej ceny.

A więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej producenta.
If you allow, today I will unpack the heavy box with model the Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck from Games Workshop on the pages of the blog DansE MacabrE.

Sprues with many parts allowing for submitting the model of a sunken ship I received packed in a solid, cardboard box.

The Games Workshop team has placed photos of glued and painted Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck on each side of the box so you can see the model quite carefully before buying.

On the back of the box there are additionally placed close-ups on the fish stocks attached to the model and the paints used by painters from Games Workshop to paint Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck.

Inside, in addition to four solid sprues, there is also a black and white instruction that guides well through the assembly process. The last pages also contain the principles of the model, which is dedicated to the game Age of Sigmar.

As for the design, workmanship and fitting of components, they are at the highest level, and the amount of details in which the model is equipped promises a lot of fun during painting.

Despite the large size with model gluing, I did not have any problems. However, because I decided to paint the model as a wreck thrown on the shallows, I removed the shoals of fish flowing between the ribs of the hull. Additionally, I fitted a gap formed along the joining of the left and right parts of the hull.

After painting, the model can be set as a whole or as two separate elements of the hull.

The model is definitely worth the price.

And more information can be found on the manufacturer's website.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza