poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Podsumowanie miesiąca. Kwiecień.
Summary of the month. April.

kwietniu na stronach bloga DansE MacabrE opublikowałem 33 posty, a więc nieco więcej niż w minionym 2017 roku.

Na początku miesiąca opublikowałem relację z turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbył się 24 marca 2018 roku w Innym Wymiarze w Katowicach.

Pomalowałem modele Goblin Warrior on dog (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ) od Scibor MM, figurki w Warheim FS będą pełnić rolę Wilczych Jeźdźców w szeregach kompanii Krasnoludów Chaosu.

...zbudowałem rydwan do 
Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Opublikowałem zasady Postaci Dramatu - Zhatan Czarny, Łowca niewolników.

W kwietniu na blogu opublikowałem cztery recenzjeRuined Homestead od Micro Art Studio, Ogre Slaughterer od Scibor MM oraz Crystal Mine Basing Kit 1 od HQResin i Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.

Zamieściłem pierwszą i drugą część poradnika traktującego o edycji i publikacji zdjęć na blogu.

Udostępniłem także raport bitewny z rozgrywki Warheim FS i relację z sesji WFRP.

Na blogu zamieściłem także kolejne cztery fragmenty podręcznika do WFRP pozwalające na wylosowanie postaci Gnoma, Krasnoluda oraz Leśnego Elfa i Niziołka.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Robsonem z bloga Bitewny Zgiełk.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #44 edycji FKB, której tematem przewodnim było hasło Zęby.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Reiklandu: Czarodzieje i polityka, Gildie oraz Obywatelstwo i Podatek miejski.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#368#369#370 oraz #371 i #372).

Na blogu zamieściłem także #83 i #84 wydanie cyklu Muzycznie.
In April, I published 32 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, which is a bit more than in the past 2017.

At the beginning of the month, I published a report from the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which took place on March 24, 2018 in Inny Wymiar in Katowice.

I painted Goblin Warrior on dog models (HERE and HERE and HERE) from Scibor MM, miniatures in Warheim FS will play the role of Wolf Riders in the ranks of the Chaos Dwarfs company.

...I built the chariot 
to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

I published the rules of Dramatis Personae Zhatan Czarny, Łowca niewolników.

In April, I published four reviews on the blog: Ruined Homestead od Micro Art Studio, Ogre Slaughterer od Scibor MM oraz Crystal Mine Basing Kit 1 od HQResin i Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.

I posted the first and second part of the tutorial about editing and publishing photos on the blog.

I also shared battle report from Warheim FS and relation from WFRP session.

On the blog I have also added another four fragments of the WFRP rulebook that allow you to draw the characters  Gnome, Dwarf and Wood Elf and Halfling.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Robson from Bitewny Zgiełk.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #43 edition of MCB, the leading subject of which was the Fangs.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: 
Czarodzieje i polityka, Gildie and Obywatelstwo and Podatek miejski.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#368, #369, #370 and #371 and #372).

I've also posted on the blog #83 and #84 edition of the Musical series.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 23k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Recenzja: Ogre Slaughterer od Scibor MM oraz Galeria: Felix i Gotrek od Games Workshop i Poradnik: Edycja zdjęć, część 2. PhotoFiltre.


Na dzień 30042018 blog posiada 240 obserwatorów i 399 polubień na on FB 
oraz 2486 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 23k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Reviews: Ogre Slaughterer from Scibor MM and Gallery: Felix and Gotrek from Games Workshop and Tutorial: Image editing, part 2. PhotoFiltre
.

As at the date 30042018 blog has 240 followers and 399 like it! on Facebook
 and in 2486 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaTorin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaTorin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz