niedziela, 15 kwietnia 2018

Zebrane z tygodnia #370.
Chosen from the week #370.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #370 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #370 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Roman Legionary 2nd Century A.D. painted by Ernest.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Rebe Spell na łamach bloga Bejcą i Pędzlem odpowiada na odwieczne pytanie: Jaki aerograf kupić?
 • Natomiast Wołek Zbożowy na łamach bloga NerdWorkshop pokazał swój sposób na malowanie niezdrowej skóry.
 • Z kolei Larry na stronie Models-Workshop opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał jak oświetlić stanowisko pracy diodami LED.
 • Rebe Spell in the pages of the blog Bejcą i Pędzlem answers the recurring question: Which airbrush to buy?
 • Wołek Zbożowy in the pages of the NerdWorkshop blog showed his way to paint unhealthy skin. (PL/ENG)
 • Larry on the Models-Workshop site has published a guide in which he showed step by step how to illuminate the workplace with LED diodes. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • James on his blog James Wappel Miniature Painting has tested The Tangled Web from Green Stuff World. (ENG)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica unwrapped the blister with the charming Amelia Bathory from Wyrd Games. (ENG)
 • And in the pages of my blog DansE MacabrE I presented you the model Ogre Slaughterer from Scibor Monsterous Miniatures. (PL/ENG)


Relacje   ]|[   Reports


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach swojego bloga bitewniakowe pogranicza zrecenzował grę Anno Domini 1666.
 • Z kolei Piotr na blogu Małe Figurkowe podsumował kolejny tydzień na scenie Warmahordes.
 • A Petrarch na blogu Petrarch Wargames podzielił się swoimi wrażeniami z lektury kolejnego tomu serii Honor Harrington pióra Davida Webera.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz reviewed the game Anno Domini 1666 in the pages of his blog  bitewniakowe pogranicza. (PL)
 • Piotr on the blog Mały Figurkowe summed up another week on the Warmahordes scene. (PL/ENG)
 • Petrarch on the blog Petrarch Wargames shared his impressions from reading the next volume of the series Honor Harrington by David Weber. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 4-13-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #8 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 4-13-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #8 issue of RPG News. (PL)
Najlepsze zdjęcia #59: Marzec 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #44 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Krypta Królów.
 • Z kolei Mandos na łamach bloga Chleba i Figurek przedstawił pokrótce każde z ośmiu królestw Age of Sigmar .
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Szeperd Bitewnego Zgiełku.
 • Entries published within the #44 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Krypta Królów. (PL)
 • Mandos in the pages of the blog Chleba i Figurek briefly presented each of the eight kingdoms of Age of Sigmar. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Szeperd from Bitewny Zgiełk. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz