niedziela, 8 kwietnia 2018

Zebrane z tygodnia #369.
Chosen from the week #369.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #369 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #369 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Through the Never painted by Benjamin Kantor.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach blogów Blog Valadoru oraz DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo może przeczytać relacje z turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
 • Gideon na blogu Awesone Lies opublikował kolejny post z serii forgotten but not gone poświęcony scenariuszowi Letters from a Foreign Land.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • On the pages of Blog Valadoru and the blog DansE MacabrE You can read the report from the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. (PL/ENG)
 • Gideon on the blog Awesone Lies has published another post from the forgotten but not gone series about the script Letters from a Foreign Land. (ENG)
 • I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland last week in the blog DansE MacabrE. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Łukasz na blogu Bejcą i Pędzlem opublikował poradnik w którym pokazał jak wykonać zdjęcia figurek za pomocą aparatu wbudowanego w telefon komórkowy.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE udostępniłem 1 z 4 poradników, w których pokazałem jak edytuję zdjęcia modeli przed publikacją w sieci.
 • Joe B na blogu Broken Paintbrush opublikował jakiś czas temu listę odnośników do poradników traktujących o fotografowaniu modeli.
 • Łukasz on the blog Bejcą i Pędzlem published a guide in which he showed how to take pictures of figures using the camera built into a mobile phone. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog I shared 1 out of 4 guides, in which I showed how I edit pictures of models before publishing on the web. (PL/ENG)
 • And Joe B on the Broken Paintbrush blog published some time ago a list of links to the tutorials about photographing miniatures. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Dhil Morgan na blogu Abiger Industry rozpakował pudełko z zawartością Azyrite Ruins od Games Workshop.
 • Natomiast na blogu SpikeyBits jakiś czas temu ukazała się recenzja wybranych terenów od Gamemat.eu.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE pokazałem Wam zawartość pudełka Ruined Homestead od Micro Art Studio.
 • Dhil Morgan on the blog Abiger Industry unpacked the box with the content of Azyrite Ruins from Games Workshop. (PL)
 • On SpikeyBits' blog some time ago a review of selected terrain from Gamemat.eu was published. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I showed you the contents of the Ruined Homestead box from Micro Art Studio. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza opublikował wpis zatytułowany Misjonarze bitewniaków. O popularyzowaniu gier figurkowych.
 • A na Battlemanii możecie zapoznać się z zestawieniem najnowszych plotek dotyczących Age of Sigmar.
 • Z kolei Marcin na swoim blogu Tűzzel-Vassal Wargaming és más recenzuje model niemieckiego lekkiego samochódu pancernego Sd.Kfz.223.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz in the pages of his blog bitewniakowe pogranicza has published an entry entitled Missionaries of the Wargaming. On the popularisation of wargames. (PL)
 • And at Battlemania, you can read the list of the latest rumors about Age of Sigmar. (PL)
 • Marcin on his blog Tűzzel-Vassal Wargaming és más is reviewing the model of the German light armored car Sd.Kfz.223, (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 4-6-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 4-6-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 007.
Inne   ]|[   Others

 • Anolecrab podsumował na łamach bloga Krypta Królów #43 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było Prosto z piekła. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Valador, gdzie Asterix ogłosił temat #44 wydania FKB.
 • Z kolei pod koniec marca Frederic na łamach bloga Chestnut Ink opublikował wywiad z Nicolasem Grilletem.
 • Adam na łamach bloga kwantowo.pl opublikował jakiś czas temu marcowe wydanie komunikwantów.
 • Anolecrab summarized on his blog Krypta Królów #43 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Straight from hell. If you are interested about the next edition, look on blog Valador, where Asterix announced on the #44 issue of MBC. (PL)
 • At the end of March, Frederic published an interview with Nicolas Grillet on the pages of the Chestnut Ink blog. (FRA/ENG)
 • And Adam in the pages of the blog kwantowo.pl published some time ago the March edition of communiquants. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz