czwartek, 5 kwietnia 2018

Poradnik: Edycja zdjęć, część 1. Picasa.
Tutorial: Image editing, part 1. Picasa

W roku końca świata pozwoliłem sobie pokazać Wam jak zrobić zdjęcia modeli na gradientowym tle, gdy do dyspozycji ma się tylko kartkę białego papieru.

Dziś, po raptem 6 latach, przygotowałem dla Was kolejny, podzielony na 6 części poradnik, w którym pokażę Wam krok po kroku jak przygotowuję zdjęcia do publikacji:
Od razu zaznaczam, że jest to mój sposób i wcale nie twierdzę, że jest to najlepsza z dostępnych możliwości.

Do przygotowania zdjęć używam trzech dostępnych w sieci programów, są to:
Picasa służy mi do kadrowania zdjęcia oraz dostrojenia kontrastu, koloru i światła.

W programie PhotoFiltre zmieniam rozmiar fotografii i umieszczam na zdjęciu swoje logo.

Z kolei Autodesk Pixlr wykorzystuję do ozdobienia zdjęcia ozdobną ramką oraz ewentualnej dodatkowej korekcji kolorów i kontrastu fotografii.

Jako model posłuży mi zdjęcie modelu Naurr od Rotten Factory.
In the year of the end of the world, I allowed myself to show you how to take pictures of models on a gradient background, when you only have a sheet of white paper.

Today, after just only years, I prepared another guide for you, divided into parts, in which I will show you step by step how I prepare photos for publication on the blog:
Immediately, I want to emphasize that this is my way and I'm not saying that it is the best option available.

For photo editing, I use three free programs available online, in order of use:
I use program Picasa to crop the photo to the desired format and to adjust the contrast, color and light.

In PhotoFiltre, I change the size of the photo to a specific size and put my logo on the picture.

In turn, I use Autodesk Pixlr to decorate the picture with a decorative frame and possible additional correction of colors and contrast of the photograph.

As a model, I will use a photo of the Naurr model from Rotten Factory.


Aby edytować zdjęcie w programie Picasa klikam prawym przyciskiem myszy na plik, wybieram otwórz za pomocą i wybieram z listy program Przeglądarka zdjęć Picasa.

Po wyświetleniu się zdjęcia klikam w znajdujący się pod fotografią przycisk Edytuj w programie Picasa.
To edit a photo in Picasa, I click the right mouse button on the file, select open with and select Picasa Photo Viewer from the list of programs.

After viewing the photo, I click on the button Edit in Picasa under the photo.Edycję w programie Picasa rozpoczynam od wybrania opcji przytnij to zdjęcie do innego formatu.

Z listy wybieram interesujący mnie format i zaznaczam obszar, który ma zostać po zakończeniu procesu i klikam zatwierdź.

Jak zapewne zauważyliście przeglądając zdjęcia na DansE MacabrE przycinam fotografie tak, by szerokość była równa lub większa od wysokości. Osobiście uważam, że zdjęcia w pozycji horyzontalnej wyglądają dużo lepiej niż w wertykalnej i tak też umieszczam je na blogu.
I start editing in Picasa by choosing the option to crop this photo to another format.

From the list I choose the format that interests me and I mark the area to be after the process and click to confirm.

As you probably noticed when browsing photos on DansE MacabrE, I trim the photos so that the width is equal to or greater than the height. Personally, I think that the photos in the horizontal position look much better than in the vertical one and so I put them on the blog.


Kolejne kroki to ustawienie automatycznego kontrastu i jeśli trzeba automatycznego koloru oraz ewentualne dostrojenie korekcja światła jednym kliknięciem

Przy czym w tej ostatniej opcji warto ręcznie poprzesuwać suwaki w poszukiwaniu oczekiwanego efektu.

Po zakończeniu dostrajania zapisuje plik kombinacją klawiszy ctrl+s i zamykam program Picasa.
The next step is to set the automatic contrast and if you need automatic color and if necessary adjust the light correction with a click.

In this last option, it is worth manually moving the sliders in search of the desired effect.

When the tuning is complete, save the file with the ctrl+s key combination and close the Picasa program.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz