piątek, 6 kwietnia 2018

Recenzja: Ruined Homestead od Micro Art Studio.
Reviews: Ruined Homestead from Micro Art Studio.

Dziś rozpakowałem element terenu dostępny w ofercie sklepu Micro Art Studio, czyli zestaw Ruined Homestead.

Zestaw Ruined Homestead został zapakowany w solidne kartonowe pudełko, które zostało wsunięte w kolorową obwolutę. Całość wygląda bardzo solidnie i wizualnie prezentuje się bardzo dobrze, co jest na chwilę obecną raczej wyjątkiem wśród producentów, którzy zwykle pakują swoje wyroby w foliowe worki lub plastikowe blistry. Choć nie powinno oceniać się książki po okładce i nie wszystko złoto co się błyszczy, to otwierając pudełko czuje się, że produkt jest wart swojej ceny.

Wnętrze zabezpieczono piankami, wśród których umieszczono siedem żywicznych elementów składających się na Ruined Homestead.

Zestaw Ruined Homestead składa się z siedmiu odlanych w żywicy elementów reprezentujących fragmenty zbudowanych z cegieł ścian. Detale odlewów są ostre, a rzeźba bardzo wyraźna. Nie znalazłem linii podziału formy, a błony pozostałe po procesie odlewania można łatwo usunąć szczoteczką do zębów.

Elementy składające się na Ruined Homestead zostały wyrzeźbione poprawnie, a całość jest grywalna. Zestaw z powodzeniem można wykorzystać jako element makiety lub dioramy oraz wykorzystać jako scenografię w czasie rozgrywania gier osadzonych w czasach współczesnych i światach steampunkowych.


Więcej informacji znajdziecie na stronie Micro Art Studio.

Prezentowany zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez Micro Art Studio, którą można będzie wygrać w turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
Today I unpacked for you terrain Ruined Homestead available in the offer of the story Micro Art Studio.

The Ruined Homestead set was packaged by the Micro Art Studio team into a solid cardboard box that was slipped into a colorful wrapper. The whole looks very solid and visually presents itself very well, which at the moment is rather an exception among manufacturers who usually pack their products in plastic bags or plastic blisters. Although you should not judge the book by the cover and not all the gold shines, then opening the box feels like the product is worth the money.

The inside of the box was covered with foams, among which seven resin elements were placed securely on the Ruined Homestead.

The Ruined Homestead set consists of seven elements cast in the resin representing fragments of brick walls. The details of the castings are sharp and the sculpture is very clear. I have not found a division line and the remaining membrane after the casting process can easily be removed with a toothbrush.

The elements that make up the Ruined Homestead have been sculpted correctly, and the whole is playable. The set can be successfully used as an element of the models or dioramas and used as a set design when playing games embedded in modern times and steampunk worlds.

More information can be found on the Micro Art Studio website.

Presented set was one of the prizes sponsored by Micro Art Studio, which will be able to win a tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz