piątek, 13 kwietnia 2018

Recenzja: Ogre Slaughterer od Scibor MM.
Reviews: Ogre Slaughterer from Scibor MM.

Korzystając z promocji na stronie Scibor MM nabyłem jakiś czas temu zestaw modeli, które wykorzystałem do złożenia kompanii Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul do Warheim FS. Jeśli pozwolicie, to mniej więcej do dwa tygodnie będę recenzował kolejne zestawy modeli z tej serii.

Dziś zapraszam Was do lektury recenzji modelu 28mm Ogre Slaughterer OGSL0001 od 
Scibor MM.

Elementy wchodzące w skład zestawu Ogre Slaughterer zostały zapakowane w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w dwóch częściach żywiczny model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu. Z kolei na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Model został odlany z szarej żywicy, a nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia. Detale modelu są ostre i wyraźne.

Ogre Slaughterer składa się z dwóch elementów i scenicznej podstawki o wymiarach 40 x 40 mm.


Pomimo dość skromnego wyposażenia jakim dysponuje postać Rzeźnika reprezentowana przez model i dużej powierzchni ciała, Sciborowi udało się wykonać ciekawy, pozbawiony większych płaskich powierzchni model, który można dobrze pomalować używając najprostszych technik malarskich.

W czasie rozgrywek w Warheim FS model 28mm Ogre Slaughterer OGSL0001 będzie pełnił rolę Żelaznego Demona.


Więcej informacji o modelu znajdziecie na stronie Scibor MM, do wizyty zachęcam tym bardziej, że modele często sprzedawane są w promocyjnych cenach.
By using the promotion on the Scibor Monstrous Miniatures website I acquired a considerable amount of figurines ago, which I intend to use to assemble a company of Chaos Dwarves from Zorn Uzkul to Warheim FS. If you allow, I will review more sets of models from this series for about two weeks.

Today I invite you to read the review of the 28mm Ogre Slaughterer OGSL0001 from Scibor Monsterous Miniatures.

The elements included in the Ogre Slaughterer set were packed in a transparent blister, inside which there was a resin model casted in two parts and a stage stand, as well as a leaflet with the internet address of the store. In turn, on the back of the blister there is a barcode sticker and the name of the set.

The model was cast from gray resin, and the castings and membranes remaining after the casting are not difficult to remove. The details of the model are sharp and clear.

Ogre Slaughterer is a model consisting of two elements and a scenic bases with dimensions of 40 x 40 mm.

In spite of the few equipment that is available in the form of Butcher represented by the model and large body surface, Scibor managed to create an interesting model, free of large flat surfaces, which can be well painted using the simplest painting techniques.

During the Warheim FS games the 28mm Ogre Slaughterer OGSL0001 model will play the role of Iron Demon.

More information about the model can be found on the Scibor MM website, I encourage you to visit the more often, as models are often sold at promotional prices.

 Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz