czwartek, 19 kwietnia 2018

Poradnik: Edycja zdjęć, część 2. PhotoFiltre.
Tutorial: Image editing, part 2. PhotoFiltre

W roku końca świata pozwoliłem sobie pokazać Wam jak zrobić zdjęcia modeli na gradientowym tle, gdy do dyspozycji ma się tylko kartkę białego papieru.

Dziś, po raptem 6 latach, przygotowałem dla Was kolejny, podzielony na 6 części poradnik, w którym pokażę Wam krok po kroku jak przygotowuję zdjęcia do publikacji:
Od razu zaznaczam, że jest to mój sposób i wcale nie twierdzę, że jest to najlepsza z dostępnych możliwości.

Do przygotowania zdjęć używam trzech dostępnych w sieci programów, są to:
Picasa służy mi do kadrowania zdjęcia oraz dostrojenia kontrastukoloru i światła.

W programie PhotoFiltre zmieniam rozmiar fotografii i umieszczam na zdjęciu swoje logo.

Z kolei Autodesk Pixlr wykorzystuję do ozdobienia zdjęcia ozdobną ramką oraz ewentualnej dodatkowej korekcji kolorów kontrastu fotografii.

Jako model posłuży mi zdjęcie modelu Naurr od Rotten Factory.
In the year of the end of the world, I allowed myself to show you how to take pictures of models on a gradient background, when you only have a sheet of white paper.

Today, after just only years, I prepared another guide for you, divided into parts, in which I will show you step by step how I prepare photos for publication on the blog:
Immediately, I want to emphasize that this is my way and I'm not saying that it is the best option available.

For photo editing, I use three free programs available online, in order of use:
I use program Picasa to crop the photo to the desired format and to adjust the contrastcolor and light.

In PhotoFiltre, I change the size of the photo to a specific size and put my logo on the picture.

In turn, I use Autodesk Pixlr to decorate the picture with a frame and possible additional correction of colors and contrast of the photograph.

As a model, I will use a photo of the Naurr model from Rotten Factory.


W pierwszej części poradnika zakończyłem przygotowanie zdjęcia na edycji w programie Picasa.

Następny etap edycji zaczynam od otwarcia pliku ze zdjęciem w PhotoFiltre.

Pierwszy krok do zmiana rozmiaru obrazka. Ja ustawiam szerokość obrazu do 1000 pikseli.

Jest to format, który wyświetla się na większości ekranów i nie rozjeżdża for internetowych, na których także publikuję zdjęcia modeli, a na bloggerze pozwala skorzystać z narzędzi do dopasowania rozmiaru i ustawić szerokość 640 pikseli jaką ma kolumna w której publikuję teksty.

Po wpisaniu wartości pożądanej szerokości, o ile nie odznaczymy opcji zachowaj proporcje sam dostosuje wysokość grafiki.

Na zdjęciach poniżej widać także proces umieszczania na fotografii logo, o którym więcej napisałem w poprzednim poradniku.  
In the first part of the guide, I finished preparing the photo for editing in Picasa.

The next stage of photo editing starts with opening the photo file in PhotoFiltre.

The first step to adjust the size of the picture. I normally change the width of the image to 1000 pixels.

It is a format that easily displays on most screens and does not go out for websites where I also publish model photos, and allows blogger to use the size reduction tool and easily set the width of 640 pixels that has the column in which I publish texts in blog DansE MacabrE.

After entering the value of the desired width, if you do not deselect the option, keep the proportions alone will adjust the height of the graphics.

The pictures below also show the process of placing a logo on the photograph, about which I wrote more in the previous guide.A tak wygląda fotografia po zakończeniu edycji w programie PhotoFiltre.And this is what the photo looks like after editing in PhotoFiltre.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza