poniedziałek, 16 lipca 2018

Raport bitewny: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul vs Nieumarły zastęp z Nehekhary.
After battle report: Chaos Dwarves vs Tomb Kings.

Poniżej opublikowałem zdjęcia z potyczki Warheim FS, którą w maju stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy według scenariusza walka uliczna z podręcznika głównego.

Do bitwy wystawiłem Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul naprzeciw Nieumarłego zastępu z Nehekhary, którym dowodził Elmin z Paint for the Paint God...

Uzbrojony w wiedzę, że Elmin poprowadzi do boju Nieumarłych, którzy w śmiertelnych istotach wzbudzają strach, spośród dostępnych jednostek w szeregi drużyny Krasnoludów Chaosu wcieliłem komplet bohaterów oraz nieznającego strachu Zagana.

Niepotrzebnie.

Z moimi rzutami, w kompanii równie dobrze mogły znaleźć się wyłącznie Hogobliny, a testy strachu zdałbym z dużym zapasem. 

Podobnie jak testy rozbicia, które wychodziły dopóty, dopóki wszystkie modele nie zostały Wyłączone z akcji!.

Krasnoludom Chaosu niewiele udało się zdziałać, pociski chybiały celu, a obuchy i ostrza broni ręcznej nie imały się kości. Ale za sukces należy poczytać fakt, że pomimo porażki, żadna jednostka nie umarła, a odniesione rany w większości zagoiły się. 
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in May I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

We played the game according to the scenario of street fight from the main rulebook.

For the battle I staged my Chaos Dwarves in front of the Tomb Kings, commanded by Elmin from Paint for the Paint God...

Armed with the knowledge that Elmin will lead to the fight of the Undead who cause fear in mortal creatures, from the available units to the ranks of the Chaos Dwarves team I have incorporated a set of heroes and Zagan who knows no fear.

Unnecessarily.

With my rolls of dice, only the Hogoblins could be found in the company of Chaos Dwarves, and I would give my fear tests a lot. 

Like the rout tests that went out until all the models were Out of Action!.

The Chaos dwarves did not succeed, the missiles missed their target, and the weapons and blades of the weapon were not bones. But for the success it should be noted that despite the failure, no individual died, and the wounds healed were mostly healed.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz