niedziela, 1 lipca 2018

Zebrane z tygodnia #381.
Chosen from the week #381.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #381 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #381 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Drakka, the ruin huntress painted by Rodrigo Ciprés.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP opublikowałem fragment Podręcznika Gracza do WFRP zawierający opis i zasady profesji Niziołków.
 • Gore Khan na swoim blogu Diariusz RPG opublikował zdjęcia i fabularyzowaną historię swojej Zwiadowczej kompanii z Królestw Ogrów.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem raport bitewny z rozgrywki w Warheim FS oraz kolejną porcję informacji na temat Wielkie Hrabstwo Stirlandu
 • In the pages of the Warhammer FRP blog, I published a fragment of the WFRP player's handbook containing the description and rules of the Halflings career. (PL)
 • Gore Khan on his blog Diariusz RPG published photos and the fictionalized story of his Scout warband from the Ogres Kingdoms. (PL)
 • And on the DansE MacabrE blog I published a battle report from the Warheim FS game and another portion of information about the Grand County of Stirland. (PL/ENG)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Trent na łamach Massive Voodoo opublikował poradnik w którym krok po kroku przedstawił proces malowania modelu The Barbarian King of Autumn od Joaquin Palacios Studio.
 • Z kolei na łamach bloga Bejcowe porady dostępny jest leksykon terminów modelarskich.
 • Zaś na blogu Serpentarium dostępna jest druga część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć kolejne etapy konwersji i malowania modelu Traitor Librarian od Games Workshop.
 • Trent in Massive Voodoo published a guide in which he presented the process of painting The Barbarian King of Autumn model by Joaquin Palacios Studio. (ENG)
 • On the pages of the blog Bejcowe porady is available in the lexicon of modeling terms. (PL)
 • On the Serpentarium blog, the first part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the next steps of the conversion and painting of the miniature Traitor Librarian from Games Workshop. (ENG/RUS)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Tomasz na łamach bloga Bejcowe porady podzielił się wrażeniami na temat modelu Glacier King od Privateer Press.
 • A Seba na blogu Bearded Orc zaprezentował model Fallen Centaur od Alien Lab Creator.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem zestaw Dwarven Gate Terrain od Scibor MM.
 • Tomasz on the pages of the blog Bejcowe porady shared impressions about miniatures the Glacier King from Privateer Press. (PL)
 • Seba on the blog Bearded Orc presented the Fallen Centaur model from Alien Lab Creator
 • I unpacked the Dwarven Gate Terrain set from Scibor MM in the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na blogu The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo znajdzie fotorelację zatytułowaną Babaryba 2018.
 • Z kolei Tuskar na blogu die Vincis podzielił się swoimi wrażeniami na temat wydarzenia Internationalen Figurenshow und Wettbewerb.
 • Vojtěch na łamach bloga Letters from the Ostfront opublikował relację z turnieju Flames of War.

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Dwalthrim na łamach swojego bloga Kuźnia Dwalthrima chwali się swoim nowym kącikiem modelarskim.
 • Z kolei na blogu Grot Orderly szanowne państwo-draństwo może podziwiać grafiki Karla Kopinskiego.
 • A Gervaz na swoim blogu bitewniakowe pogranicza rozmawia na temat gry Warmahordes.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 25.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-29-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 25. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-29-18. (ENG)

Inne   ]|[   Others

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz