niedziela, 15 lipca 2018

Zebrane z tygodnia #383.
Chosen from the week #383.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #383 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #383 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Yuèliàng by Anton Pryakhin.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu oraz zaprezentowałem nagrodu ufundowane na turniej Warheim FS przez Battle Models oraz udostępniłem kolejny fragment podręcznika do Warhammer FRP.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XIV: Lords of Chaos.
 • A Asterix na łamach Bloga Valadoru podsumował drugi etap kampanii Warheim FS.
 • Last week, on the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the Grand County of Stirland and presented the prize funded for the Warheim FS tournament by Battle Models and shared the next fragment of the rulebook to Warhammer FRP. (PL)
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XIV: Lords of Chaos. (ENG)
 • Asterix in the pages of Blog Valadoru summed up the second stage of the Warheim FS campaign. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na blogu Serpentarium dostępna jest czwarta część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć kolejne etapy konwersji i malowania modelu Traitor Librarian od Games Workshop.
 • Z kolei na łamach DansE MacabrE pokazałem Wam jeden ze sposobów na zrobienie gniazd modeli na dioramie.
 • Zaś Thor na blogu Creative Twilight pokazał swój sposób na malowanie rdzy.
 • On the Serpentarium blog, the fourth part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the next steps of the conversion and painting of the miniature Traitor Librarian from Games Workshop. (ENG/RUS)
 • In my blog DansE MacabrE, I showed you one of the ways to make sockets of models on the diorama. (PL/ENG)
 • Thor in the pages of the Creative Twilight blog showed his way of painting rust. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na DansE MacabrE zrecenzowałem Menhir od AlienLAB Creator.
 • Natomiast Wesley na SpikeyBITS zastanawia się czy zestawy Easy-To-Build od Games Workshop to dobry pomysł.
 • G Mort na łamach bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Female Fantasy Miniatures od Hasslefree Miniatures.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I reviewed Menhir from AlienLAB Creator.
 • Wesley at SpikeyBITS wonders if the Easy-To-Build kits from Games Workshop are a good idea. (ENG)
 • G Mort on the pages of the blog GMorts Chaotica unpacked the box with models Female Fantasy Miniatures from Hasslefree Miniatures. (ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Kamil na łamach swojego bloga Zielony Skaven opublikował zdjęcia z DMP w 9th Age.
 • A Mandos na blogu Chleba i Figurek opublikował podsumowanie pierwszego turnieju w drugiej edycji Age of Sigmar w FGB.
 • Z kolei Krzysztof na blogu DustBrothers podzielił się krwawymi wzpomnieniami z turnieju Dust Tactics.
 • Kamil in the pages of his blog Zielony Skaven published photos from the tournament in the 9th Age. (PL)
 • Mandos on the blog Chleba i Figurek published a summary of the first tournament in the second edition of Age of Sigmar in FGB.
 • Krzysztof on the DustBrothers blog shared bloody remarks from the Dust Tactics tournament. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Cisza na łamach bloga Z pola walki opublikował raport z Bitwy pod Bicoccą 1522.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Krzysztof na łamach bloga DustBrothers opublikował podsumowanie blogowej aktywności w maju i czerwcu.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Cisza in the pages of the blog Z pola walki he published a report from the Battle of Bicocca 1522. (PL/ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (PL/ENG)
 • Krzysztof on the pages of the blog DustBrothers published a summary of blog activity in May and June. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 27.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 7-13-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 27. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 7-13-18. (ENG)

Inne   ]|[   Others

 • Kadrinazi na łamach swojego bloga Kadrinazi opublikował wpis o chorążym, który niósł dwa sztandary.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Bahior The Dark Oak.
 • A Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista wyraził swoją opinię na temat wymierania pszczół.
 • Kadrinazi in the pages of his blog Kadrinazi published an entry about a standard-bearer that carried two banners. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Bahior from The Dark Oak. (PL)
 • Craven on the pages of the blog Węglowy Szowinista expressed his opinion on the extinction of bees. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza