wtorek, 31 lipca 2018

Podsumowanie miesiąca. Lipiec.
Summary of the month. July.

lipcu na blogu opublikowałem 34 posty, jeden więcej niż w 2017 roku.

Na łamach bloga pokazałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria przez Battle Models oraz HobbyZone.

Pomalowałem modele od Scibor MM Goblin Warriors oraz Wojowników Klanowych (TUTAJ oraz TUTAJ)...

...rekrutowałem Hobgobliny oraz Wojowników Klanowych i Bohaterów dla Krasnoludów Chaosu do Warheim FS.

Pokazałem Wam mój pomysł na gniazda na podstawki, których użyję na dioramie Krasnoludów Chaosu.

Udostępniłem cztery recenzjeWeapons Pack II oraz Weapons Pack IV od Reapers Miniatures, Menhir od Alien Lab Creator i Sepulchral Guard oraz Ironskull's Boyz od Games Workshop.

Udostępniłem także dwie relację (TUTAJ i TUTAJz sesji WFRP i raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.

TUTAJTUTAJ oraz TUTAJ TUTAJ zamieściłem także kolejne cztery fragmenty podręcznika do WFRP.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Bahiorem z bloga The Dark Oak oraz Janem z Brushlicker.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Podsumowałem #46 edycję FKB, której byłem gospodarzem, a której tematem było Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Wziąłem także udział w #47 edycji, którą prowadzi Bahior z bloga The Dark Oak, a tematem jest Mądrość Starożytnych.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Hrabstwo Stirlandu: Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Nieludzie w Stirlandzie, Religia.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#381#382#383 oraz #384 i #385).
In July, I published 34 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, so one more than in 2017.

In the pages of the blog I showed prizes funded for the tournament Warheim FS - Last Camp by Battle Models and HobbyZone.

I painted Goblin Warriors and Clan Warrior models (HERE and HERE) from Scibor MM...

...
I recruited Hobgoblins and Clan Warrior and Heroes models for Chaos Dwarves to Warheim FS.

I showed you my idea for base sockets, which I will use on the Chaos Dwarves diorama.

In June, I published four reviews on the blog: Weapons Pack II oraz Weapons Pack IV od Reapers Miniatures, Menhir od Alien Lab Creator i Sepulchral Guard oraz Ironskull's Boyz od Games Workshop.

I also shared two relation (HERE and HERE) from WFRP session and after battle report from Warheim FS.

HEREHERE and HERE and HERE on the blog I have also added another four fragments of the WFRP rulebook.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Bahior from blog The Dark Oak and Jan from Brushlicker.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I summarized the #46 edition of MBC, which I hosted, and whose theme was All roads lead to Rome.

I also took part in #47 edition, which leads Bahior from the blog The Dark Oak, and the theme is the Wisdom of the Ancients.

I have also made entries about the history and geography of the Empire
Wielkie Hrabstwo Stirlandu: JęzykRelacje z sąsiednimi prowincjamiNieludzie w StirlandzieReligia.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#381, #382, #383 and #384 and #385).


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 20k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy 
Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Wojownik klanowy oraz Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Wojownik klanowy i Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #47: Mądrość Starożytnych. Galeria: Menhir od AlienLAB Creator.

Na dzień 31072018 blog posiada 242 obserwatorów i 432 polubień na on FB 
oraz 2582 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 20k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul. Clan warrior and Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul. Clan warrior and Gallery: Menhir from AlienLAB Creator
.

As at the date 31072018 blog has 242 followers and 432 like it! on Facebook
 and in 2582 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: SEBASTIAN KIERDZIK oraz MICHAL RUS i TOMASZ WOCKA za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: SEBASTIAN KIERDZIK and MICHAL RUS and TOMASZ WOCKA for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza