niedziela, 22 lipca 2018

Zebrane z tygodnia #384.
Chosen from the week #384.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #384 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #384 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Orcs by ten ball.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu oraz relację z rozgrywki Warheim FS, a także pokazałem nagrody ufundowane przez Hobby Zone na turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XV: Champions of Chaos.
 • A na blogu Warhammer FRP opublikowałem kolejny fragment podręcznika do WFRP.
 • Last week, in the pages of DansE MacabrE, I published another portion of information about the Grand County of Stirland and the account of the Warheim FS game and also showed the awards funded by the Hobby Zone for the tournament Warheim FS - Last Camp.
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XV: Champions of Chaos. (ENG)
 • On the Warhammer FRP blog I published another fragment of the WFRP rulebook.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na blogu Serpentarium dostępna jest piąta część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć ostatni etap malowania modelu Traitor Librarian od Games Workshop.
 • Z kolei Lenny na blogu Tabletop Lenny pokazał jak zrobić skały ze styroduru.
 • A Potsiat na łamach Gangs of Mordheim zamieścił poradnik w którym krok po kroku pokazał jak malować Spaczostrza.
 • On the Serpentarium blog, the fifth part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the last steps of the painting of the miniature Traitor Librarian from Games Workshop. (ENG/RUS)
 • Lenny on the Tabletop Lenny blog showed how to make rocks from styrodur. (ENG)
 • Potsiat in the pages of the Gangs of Mordheim posted a guide in which he showed step by step how to paint Warpstone Weapon. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Tyler M. na łamach Mengel Miniatures zrecenzował farby Nighthaunt Gloom i Hexwraith Flame od Games Workshop.
 • Z kolei Sarmor na The Node rozpakował Światowida i Głazy od Tereny do Gier.
 • A na blogu DansE MacabrE podzieliłem się wrażeniami na temat zestawu Weapons Pack II od Reapers Miniatures.
 • Tyler M. in the pages of Mengel Miniatures reviewed the Nighthaunt Gloom and Hexwraith Flame paints from Games Workshop. (ENG)
 • Sarmor on site The Node unpacked Światowid and Rocks from Tereny to Gier. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I shared my impressions about the Weapons Pack II set from Reapers Miniatures. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Berdysz na blogu ...za pomocą berdysza zaprezentował zestaw Landsknecht Missile Troops od Warlord Games.
 • Dominig na łamach swojego bloga Kostka Domina zaprasza do Market Garden na partię Bolt Action.
 • Vojtěch na blogu Letters from the Ostfront podzielił się swoimi wrażeniami na temat The Corellian Conflict do Star Wars: Armada.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Berdysz on the blog ...za pomocą berdysza presented a set of Landsknecht Missile Troops from Warlord Games. (PL)
 • Dominig in the pages of his blog Kostka Domina invites you to Market Garden for the Bolt Action game. (PL/ENG)
 • Vojtěch on the blog Letters from the Ostfront shared his impressions on The Corellian Conflict for Star Wars: Armada. (PL)
Wywiad z szefem Assault Publishing
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 28.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 7-20-18.
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (PL/ENG)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 28. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 7-20-18. (ENG)
The Wednesday Gallery
Inne   ]|[   Others

 • Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie zastanawia się, czy Krasnoludowie mogą jeździć na koniach.
 • Z kolei Adam na łamach swojego bloga Kwantowo.pl zrecenzował książkę Latający cyrk fizyki autorstwa Jearla Walkera.
 • A Kadrinazi na swoim blogu Kadrinazi napisał o szkockiej szarży, której nie było.
 • Piotr in the pages of the blog Fanboj and Życie wonders if the Dwarves can ride horses. (PL)
 • Adam in the pages of his blog Kwantowo.pl reviewed the book The Flying Circus of Physics by Jearla Walker. (PL)
 • Kadrinazi wrote on his blog Kadrinazi about a Scottish charge that did not happen. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz