piątek, 13 lipca 2018

Recenzja: Menhir od Alien Lab Creator.
Reviews: Menhir from Alien Lab Creator.

AlienLAB Creator to firma produkującą figurki, podstawki i elementy terenu w skali 28-30 mm.

W stale powiększającej się ofercie szanowne państwo-draństwo znajdzie między innymi Menhir, który w ramach piątkowych recenzji pozwolę sobie zaprezentować na DansE MacabrE.

Menhir od AlienLAB Creator został zapakowany w woreczek strunowy zamknięty ulotką z logo firmy, adresem internetowym oraz ostrzeżeniami o małych elementach znajdujących się wewnątrz.

Zestaw został odlany z żywicy, nie zauważyłem nadlewek czy błon pozostałych po procesie odlewania. Detale są dość ostre i wyraźne.

Według informacji podanych na stronie producenta Menhir mierzy 8 cm wysokości i został odlany w całości.

Faktura kamienia jest wiarygodna, spękania głębokie i naturalne, a celtyckie ryty na tyle wyraźne, by nie zniknąć pod warstwą farby. Przed głazem znajdują się fragmenty kamiennych płyt, na których złożone są dwie tarcze i czaszka, a bok głazu porastają liściaste pnącza.

Motywy celtyckie są dość popularne i występują w większości uniwersów fantasy, a nawet sci-fi, o historycznych nie wspominając. Menhir z powodzeniem może być więc użyty niemal na każdym polu bitwy, czy to jako miejsce kultu czy starożytny relikt.

Pozostałe informacje na temat produktu znajdziecie na stronie producenta.

Zwykle w tym miejscu kończyłem recenzję, dziś pokażę Wam co zrobiłem z Menhirem. Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do dalszej części artykułu.
AlienLAB Creator is a company that produces miniatures, bases and terrain elements in the 28-30 mm scale.

In the constantly expanding offer you will find, among others, Menhir, which as part of the Friday reviews will allow me to present at DansE MacabrE.

Menhir from AlienLAB Creator was packed in a string bag with a leaflet with the company logo, Internet address and warnings about small elements inside.

The set was cast from resin, I did not notice any trapping or membranes left after the casting process. The details are quite sharp and clear.

According to the information provided on the manufacturer's website Menhir measures 8 cm in height and was cast in one piece. 

The texture of the stone is reliable and the cracks are deep and natural. The Celtic rites are so pronounced that they do not disappear under the layers of paint. In front of Menhire there are fragments of stone slabs, on which lie two shields and a skull, and the side of the boulder is covered by two deciduous vines.

References to celtic culture are quite popular and occur in most fantasy and even sci-fi universals, as well as, of course, in historical systems as well. Menhir can be used successfully on almost every battlefield, whether it is a place of worship or an ancient relic of the past.

More information can be found on the manufacturer's website.

Usually at this point I finished the review, today I will show you what I did with Menhire. If you are interested, I invite you to the rest of the article.
Jak znam szanowne państwo-draństwo, to w tym miejscu wielu z Was zapytało ale po co kupować kawał żywicy, skoro taki kawałek skały można zrobić samemu choćby ze styroduru.

Ano pewnie, że można!

W końcu Jacek, który stoi za AlienLAB Creator sam wyrzeźbił Menhir o którym piszę w recenzji.

Tyle, że ja z wiekiem jestem coraz bardziej leniwy i wygodny, a czas który musiałbym poświęcić na rzeźbienie kamienia, mogłem wykorzystać na malowanie zestawu. Poza tym, żywica jest trwała, a mnie już nieraz zdarzyło się zniszczyć styrodur chemią modelarską, którą maluję - choć wydawało mi się, że dobrze zabezpieczyłem tworzywo.

Z drugiej strony nie byłbym sobą, gdybym pomalował zestaw w takiej formie, w jakiej wyciągnąłem element z opakowania.

I tak oglądając Menhir wymyśliłem sobie, że w oryginalnej formie niezbyt pasuje mi do Warheim FS ale po drobnych konwersjach będzie symbolem walki 'nowoczesnego i postępowego' Kultu Sigmara z Dawną Wiarą i wiejskimi zabobonami. Stąd na szczycie głazu pojawiła się Kometa Sigmara, a u podstawy tarcza z Krzyżem Imperialnym i pergaminem.

Całość umieściłem także na okrągłej podstawce, na której oprócz piasku umieściłem kilka tarcz, czaszek i gałęzie z Leśnym Lichem.


Po pomalowaniu Menhir w czasie rozgrywek Warheim FS będzie mógł zostać wystawiony jako jeden z kilku elementów terenu na polu bitwy ale o tym więcej napiszę w przyszłym tygodniu. 
As I know you, in this place many of you asked, but why buy a piece of resin, if such a piece of rock you can do yourself even with styrodur.

Sure you can!

In the end, Jacek, who founded AlienLAB Creator himself, carved Menhir about which I write in the review.

But I am getting lazy and comfortable with age, and the time I would have to spend on sculpting the stone, I could use for painting the set. In addition, the resin is durable, and I have sometimes destroyed the styrodur with modeling chemistry, which I paint - although it seemed to me that I protected the material well.

On the other hand, I would not be myself if I painted a set in the form in which I pulled out an element from the packaging.

And so watching Menhir I came up with the idea that in my original form I do not like playing Warheim FS, but after a few conversions it will be a symbol of the 'modern and progressive' struggle of Sigmar's Worship with Old Faith and rural superstition. That is where the Sigmar's Comet appeared at the top of the boulder, and the shield with the Imperial Cross and parchment at the base.

I also put the whole thing on a round base, on which, apart from sand, I placed several shields, skulls and branches with Forest Spites.

After painting Menhir during the games Warheim FS will be able to be exposed as one of several elements of the terrain on the battlefield but I will write more about it next week.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz