niedziela, 29 lipca 2018

Zebrane z tygodnia #385.
Chosen from the week #385.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #385 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #385 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Letter painted by Pavel Gurianov.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na łamach bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Serena Bowman od Wyrd Games.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem zawartość pudełek z zestawami Sepulchral Guard i Ironskull's Boyz od Games Workshop.
 • Zaś Rémi na blogu Salaise Figurine Studio opublikował recenzję aerografu Custom Micron B od Iwata.
 • G Mort in the pages of the blog GMorts Chaotica unpacked the box with the model Serena Bowman from Wyrd Games. (ENG)
 • On DansE MacabrE I presented the contents of boxes with Sepulchral Guard and Ironskull's Boyz sets from Games Workshop. (PL/ENG)
 • Rémi on the Salaise Figurine Studio blog has published a review of the Custom Micron B airbrush from Iwata. (FRA)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Asterix na stronie Blog Valadoru podzielił się swoimi wrażeniami na temat gry planszowej Władca Pierścieni.
 • Natomiast Gervaz świętuje drugą rocznicę istnienia bitewniakowego pogranicza.
 • Z kolei Tomasz na łamach Bloga Tomka W. opublikował raport z rozgrywki Flames of War.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Asterix on the page of Blog Valadoru shared his impressions about the Lord of the Rings board game. (PL)
 • Gervaz celebrates the second anniversary of the bitewniakowe pogranicza.
 • Tomasz in the Blog Tomka W. published a report on the Flames of War game. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 7-27-18.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 7-27-18. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)


Inne   ]|[   Others

 • Wpis opublikowany w ramach #47 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogu Gangs of Mordheim.
 • Z kolei Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista przedstawił suche fakty o wodzie na Marsie.
 • A Adam na Kwantowo.pl udostępnił wpis o wielkich kosmicznych pustkach.
 • Entry published within the #47 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blog Gangs of Mordheim. (PL)
 • Craven in the pages of the blog Węglowy Szowinista presented dry facts about water on Mars. (PL)
 • Adam on Kwantowo.pl has released an entry about large space voids. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza