niedziela, 11 września 2016

Zebrane z tygodnia #287/Chosen from the week #287

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #287 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #287 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Black Pirates painted by John Keys.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza oraz opublikowałem raport z bitwy pomiędzy Averlandem a Kislevem.
 • Miłosz na stronie serwisu esensja.pl w ramach cyklu przeczytaj to jeszcze raz przypomniał o powieści Czarnoksiężnik Drachenfels autorstwa Jacka Yeovila.
 • A Borejko na Git Games wspomina o Marienburgu i Wielkim Hospicjum opisanych w magazynie White Dwarf.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz and published a report of a battle between Averland and Kislev. (PL)
 • Miłosz on the site esensja.pl in a series read it again reminded the novel Drachenfels by Jack Yeovil. (PL)
 • Borejko on the Git Games mentions about Marienburg and the Great Hospice described in the magazine White Dwarf. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach bloga Coloured Dust rozpakował wybrane zestawy do waloryzacji od HQResin.
 • Z kolei na blogu Wargame News and Terrain możecie przeczytać recenzję zestawów Highland Cattle i Wild Boar od Warbases.
 • Ponadto na DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market.
 • Arbal on his blog Coloured Dust unpacked selected sets for valorisation from HQResin. (PL/ENG)
 • On blog Wargame News and Terrain you can read the review sets Highland Cattle and Wild Boar from Warbases. (ENG)
 • On DansE MacabrE I presented a set of Food Supplies Terrains from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz