niedziela, 14 października 2018

Zebrane z tygodnia #396.
Chosen from the week #396.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #396 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #396 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Into Hell painted by Kristian Simonsen.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem relację z Turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria oraz udostępniłem kolejny fragment informacji na temat prowincji Imperium.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł The Enemy Within: Links.
 • A Wieleby Rafael na blogu Kaliber 28 mm opublikował spis książek z uniwersum Warhammer Fantasy wydanych przez Copernicus Corporation.
 • In the page of DansE MacabrE blog I published a report from the Tournament Warheim FS - Last Camp and shared another piece of information about the province of the Empire. (PL/ENG)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article The Enemy Within: Links. (ENG)
 • Wielebny Rafael on the Kaliber 28 MM blog published a list of books from the Warhammer Fantasy universe published by Copernicus Corporation. (PL)
Lion Armor.
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Jeśli zdarzyło się Wam kiedyś zgubić palec figurki to Guillaume na blogu Chestnut Ink pokaże jak można go zastąpić.
 • A Wojtek na swoim blogu Frugelhofen News dokończył budowę pokoju do gier.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE pokazałem Wam krok po kroku jak zbudowałem dioramę dla Krasnoludów Chaosu do Warheim FS.
 • If you ever lost your finger figurine then Guillaume on the Chestnut Ink blog will show how it can be fixed. (FRA/ENG)
 • Wojtek on his blog Frugelhofen News finished building a game room. (PL/ENG)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I showed you step by step how I built a diorama for Chaos Dwarves to Warheim FS. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Sarmor na stornie The Node opublikował relację z wydarzenia Pola Chwały 2018.
 • Natomiast Romych na łamach swojego bloga RomychBrush podzielił się wrażeniami i zdjęciami z wydarzenia Штука 2018.
 • A na blogu Wargames and Railroad Kris opublikował kolejne zdjęcia z wydarzenia ReaperCon 2018.
 • Sarmor on The Node website published a report from the Pola Chwały 2018 event. (PL)
 • Romych in the pages of his blog RomychBrush shared his impressions and photos from the event Штука 2018. (RUS)
 • On the Wargames and Railroad blog Kris has published more photos from the ReaperCon 2018 event. (ENG)

Wrota   ]|[   Wrota


...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Jajan in the pages of Battlemania blog shares his impressions from the next chapter of Szturm... (PL)
 • Marcin on his blog Tűzzel-Vassal Wargaming és más published a few photos from the event of the Pola Chwały 2018. (PL)
 • Ranger in the pages of Kurier Kaledoński published a report on the Bolt Action game. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Z lektury wpisu, który Adam opublikował na łamach Kwantowo.pl dowiecie się, który zbiornik wodny jest najbardziej zasolony.
 • Natomiast Stanisława na swoim Blogu o lekturach, sztuce i innych przyjemnościach dzieli się swoimi wrażeniami w wizyty Galeria Uffizi i poprawionej Wieczerzy w Emaus pędzla Pontorma.
 • A na stronie polszczyzna.pl poznacie kolejne 10 słówek, które zwiększą waszą elokwencję.
 • Reading the entry that Adam has published in his blog Kwantowo.pl you will find out that the water reservoir is the most saline. (PL)
 • Stanisława on her Blog o lekturach, sztuce i innych przyjemnościach shares her impressions in the Uffizi Gallery visits and the revised Supper at Emaus by Pontorm. (PL)
 • On the website polszczyzna.pl you will know the next 10 words that will increase your eloquence. (PL)
Data.
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz