niedziela, 21 października 2018

Zebrane z tygodnia #397.
Chosen from the week #397.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #397 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #397 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Valana from Mirico in Menzoberranzan Style painted by DavidColwell.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Z kolei adrenalbooster na swoim blogu I can't paint stuff opublikował relację z turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria.
 • A na blogu Warhammer FRP udostępniłem kolejny fragment podręcznika do WFRP.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • Adrenalbooster on his blog I can't paint stuff posted a report from the tournament Warheim FS - Last Camp. (PL)
 • On the Warhammer FRP blog I shared another fragment of the WFRP rulebook. (PL)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Riley na blogu The Painter's Room pokazał swój pomysł na malowanie Wojownika Minas Tirith od Games Workshop.
 • Natomiast Thor na swoim blogu Creative Twilight opublikował słownik pojęć stosowanych w malarstwie figurkowym.
 • A na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem pierwszy z serii wpisów, w których będę Wam przedstawiał kolejne etapy budowy dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Riley on The Painter's Room blog showed his idea for the painting of the Warrior of Minas Tirith from Games Workshop. (ENG)
 • Thor on his blog Creative Twilight published a dictionary of glossary used in miniature painting. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the first of a series of entries in which I will show you the next stages of building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo podzielił się swoimi wrażeniami na temat pędzli od Artis Opus.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z zestawem Zarbag’s Gitz od Games Workshop.
 • A Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko zrecenzował podręcznik do Dark Heresy od Copernicus Corporation.
 • Roman on the pages of the blog Massive Voodoo shared his impressions about the brushes from Artis Opus. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I unpacked the box with the Zarbag's Gitz set from Games Workshop. (PL/ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko reviewed the rulebook for Dark Heresy from Copernicus Corporation. (PL)

Relacje   ]|[   Reports

 • Shadowking na swoim blogu Shadowkings opublikował obszerną fotorelację z BOYL 2018.
 • Maciej opublikował na łamach swojego bloga The Fantasy Hammer relację z wydarzenia Armies on Parade 2018 w Berlinie.
 • Natomiast Kris na blogu Wargames and Railroads podzielił się wrażeniemia z wydarzenia ReaperCon 2018.
 • Shadowking on his blog Shadowkings has published a comprehensive photo report of BOYL 2018. (ENG)
 • Maciej published in the pages of his blog The Fantasy Hammer a report from the event Armies on Parade 2018 in Berlin. (PL/ENG)
 • Kris on the Wargames and Railroads blog shared the impression of the ReaperCon 2018 event. (ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Marcin na łamach swojego bloga Tűzzel-Vassal Wargaming és más przedstawi Wam model Księcia Jerzego II Rakoczego do gry Ogniem i Mieczem.
 • mYsz kooF  na blogu Dziura w zębie pochwalił się zakupem nietanich rzeczy.
 • Zaś Wielebny Rafael na łamach bloga Kaliber 28 mm przedstawił nowe przygody Leonidasa.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Marcin in the pages of his blog Tűzzel-Vassal Wargaming és más will present you the model of Prince Jerzy II Rakoczy to game Fire and Sword. (PL)
 • mYsz kooF  in the blog Dziura w zębie has boasted the purchase of non-cheap things. (PL)
 • Wielebny Rafael, in the pages of the blog Kaliber 28 mm, introduced new Leonidas' adventures. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Adam na łamach swojego bloga Kwantowo.pl opowie Wam o 3 rzeczach, których dowiecie się z lektury książki Ludzkość poprawiona, której autorem jest Grzegorz Lindenberg.
 • Z kolei Piotr na blogu Fanboj i Życie pochwalił się skarbami - książkami i podręcznikami do RPG, które otrzymał od swojego kolegi.
 • A jeśli prowadzicie militarne sesje RPG i zastanawiacie się jak przedstawić kobiety dowódców to być może znajdziecie inspiracje przeglądając portrety kobiet w mundurach na stronie Lens Culture.
 • Adam in the pages of his blog Kwantowo.pl will tell you about three things you will learn from the book Improved Humanity, written by Grzegorz Lindenberg. (PL)
 • Piotr on the Fanboj i Życie blog boasted treasures - books and textbooks for RPGs, which he received from his friend. (PL)
 • And if you're in military RPG sessions and you're wondering how to introduce female commanders, maybe you can find inspiration by reviewing portraits of women in uniform on the Lens Culture website. (ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza