niedziela, 7 października 2018

Zebrane z tygodnia #395.
Chosen from the week #395.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #395 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #395 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Apocalypse sculpted by Michael Kontraros.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat prowincji Imperium oraz udostępniłem kolejny fragment podręcznika Warhammer FRP.
 • Wielebny Rafael na łamach swojego bloga Kaliber 28 mm opublikował raport z rozgrywki Mordheim.
 • Ponadto, w sobotę w Inny Wymiar odbył się turniej Warheim FS. Krótkie podsumowanie wydarzenia znajdziecie poniżej, a pełna relacje ukaże się niebawem.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the province of the Empire and I shared another fragment of the Warhammer FRP rulebook. (PL)
 • Wielebny Rafael published a report on the Mordheim game in the pages of his blog, Kaliber 28 mm. (PL)
 • In addition, the Warheim FS tournament took place on Saturday in Inny Wymiar. A short summary of the event can be found below, and the full relationship will be released soon.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Garfy na blogu Tale of Painters opublikował poradnik o malowaniu modeli Death Guard Plague Marines.
 • Natomiast merry na łamach bloga 4 Generals pyta na czym grać?
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Garfy on the blog Tale of Painters has published a guide on painting models of the Death Guard Plague Marines. (ENG)
 • Merry on the pages of the blog 4 Generals asks on what table to play battle games? (PL)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Kamil na blogu Zielony Skaven zaprezentował zawartość blistra Seraphon Skink Starpriest od Games Workshop.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze podzielił się wrażeniami na temat elektrycznego zestaw do manicure/pedicure.
 • A na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Lich and Apprentice od North Star Military Figures.
 • Kamil on the blog Zielony Skaven presented the contents of the blister Seraphon Skink Starpriest from Games Workshop. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze shared his impressions about the electric manicure/pedicure set.
 • And on the DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the Lich and Apprentice set from North Star Military Figures. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Doktorkoza na swoim blogu DKMB opublikował relację z festiwalu modelarskiego III Poland Model Show Bielsko-Biała.
 • Z kolei Kamil na blogu Zielony Skaven podzielił się wrażeniami z udziału w Mistrzostwach Śląska w 9th Age.
 • Kris na blogu Wargames and Railroads podzielił się wrażeniami z wydarzenia ReaperCon 2018
 • Doctorkoza on his blog DKMB published a report from the modeling festival III Poland Model Show Bielsko-Biała. (PL)
 • Kamil on the blog Zielony Skaven shared his impressions from participation in the Silesia Championship in the 9th Age. (PL)
 • Kris on the Wargames and Railroads blog shared his impressions of the ReaperCon 2018 event. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Maniex najwidoczniej przeprosił się ze swoim blogiem Maniexite i opublikował relację z bitwy na Jakku.
 • Na blogu Dębowa Tarcza dostępna jest relacja wideo z warsztatów malarskich, które odbyły się jakiś czas temu w Warszawie w SDKu.
 • Cinek74 na swoim blogu Flames of... Głogów opublikował relację z rozgrywki Flames of War.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Maniex apparently apologized to his blog Maniexite and published a report on the battle of Jakku. (PL)
 • A video report from painting workshops that took place some time ago in Warsaw at the SDK is available on the Dębowa Tarcza blog. (PL)
 • Cinek74 on his blog Flames of... Głogów published a report on the Flames of War game. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Summary of the month. September.
Inne   ]|[   Others

 • Maciej podsumował na łamach bloga The Fantasy Hammer #49 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Fantasy w miniaturze, gdzie Pepe ogłosił temat #50 wydania FKB.
 • Craven na łamach swojego bloga Węglowy Szowinista opublikował recenzję książki Dona Lemonsa - Fizyka w rysunkach.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Borgnine z Borgnine's Miniature Painting.
 • Maciej summarized on his blog The Fantasy Hammer #49 edition of Miniatures Blog Carnival. If you are interested about the next edition, look on blog Fantasy w miniaturze, where Pepe announced on the #50 issue of MBC. (PL)
 • Craven in the pages of his blog Węglowy Szowinista published a review of the book by Don LemonsDrawing Physics. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Borgnine from Borgnine's Miniature Painting. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza