piątek, 27 sierpnia 2021

Recenzja: Szlachcic od MOM Miniaturas.
Reviews: Nobleman from MOM Miniaturas.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Nobleman od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz opakowania znalazła się odlana w całości z szarej żywicy figurka oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 20x20 mm.

Już na pierwszy rzut oka widać, że model Szlachcica od Mom Miniaturas nawiązuje stylem do Marienburgczyków z Mordheim od Games Workshop. Bufiaste rękawy, tunika, szkielet ryby na tarczy, sakiewka w dłoni.

Na drugi rzut oka widać, że poprawna rzeźba modelu nie idzie w parze z jakością odlewu, którego główną wadą są liczne ślady po pęcherzach powietrza.

Na szczęście nie są to wady trudne do zamaskowania, a sama obróbka modelu nie zajmuje zbyt wiele czasu. Nie zauważyłem większych linii podziału formy, a błony pozostałe po procesie odlewania są łatwe do usunięcia.

W czasie rozgrywek Warheim FS model Szlachcica będzie wchodził w skład Piechoty Morskiej z Marienburga.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the pages of the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the Nobleman miniatures produced by MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the package there is a miniatures made entirely of gray resin and a square base with dimensions of 20x20 mm.

At first glance, you can see that the Nobleman refers to the style of the Marienburgers known from Mordheim. Puffed sleeves, tunic, fish skeleton on the shield, purse in hand.

At second glance, you can see that the correct carving of the miniatures does not go hand in hand with the quality of the casting, the main disadvantage of which are numerous traces of air bubbles.

Fortunately, these flaws are not difficult to mask, and the processing of the miniatures itself does not take too much time. I have not noticed any major dividing lines in the mold and the films left over from the casting process are easy to remove.

During the Warheim FS games, the Nobleman model will be part of the Marienburgers.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz