czwartek, 26 sierpnia 2021

Galeria: Teufelsberg. Pole.
Gallery: Teufelsberg. Field.

Dziś mam dla Was zdjęcia otaczających Teufelsberg pól, które w ostatni czasie zostały przejęte przez pajęczaki.

Zdjęcia możecie otworzyć w nowej karcie, ponieważ mają 1500 pikseli szerokości i w oryginalnym rozmiarze nie mieszczą się w szpaltach bloga. 

Choć prezentowane jako ostatnie, to pola były pierwszymi makietami, które zrobiłem w ramach projektu Teufelsberg.

Do budowy oprócz ogrodzeń od Rubicon Models użyłem także bitsów z pajęczakami, prawdopodobnie od Ristuls EM, niestety nie pamiętam już dokładnie.

Do tego dodałem gałęzie imitujące konary i różne posypki. 

Poniżej znajdziecie pozostałe poradniki, w których pokazałem jak zrobiłem:

I to chyba tyle, zapraszam do oglądania (najlepiej otwierając obraz w nowym oknie), piszcie komentarze, udostępniajcie.
Today I have for you photos of the fields surrounding Teufelsberg, which have recently been taken over by arachnids.

I would like to remind you that you can open image in a new tab, because they are 1500 pixels wide and in their original size they do not fit into the blog columns.

Although presented as the last ones, the fields were the first terrain models I made as part of the Teufelsberg project.

Apart from fences from Rubicon Models, I also used bits with arachnids, probably from Ristuls EM, but unfortunately I don't remember exactly.

To this I added branches imitating boughs and various sprinkles.

Below you will find other tutorials in which I have presented step by step how to make:

And that's about it, I invite you to watch (preferably by opening the image in a new window), write comments, share.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz