sobota, 22 kwietnia 2023

Relacja: Turniej Warheim FS - mRagnarok vol. 1, Sosnowiec 15.04.2022. Report: Tournament Warheim FS - mRagnarok vol. 1, Sosnowiec 15.04.2023.

sobotę, 15 kwietnia 2023, w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu przy wparciu klubu DD6, odbył się  turniej Warheim - mRagnarok vol. 1.

Dziś mam dla Was krótką relację z tego wydarzenia.
On SaturdayApril 152022, in ZSEiI in Sosnowiec, with the support of the DD6 club the tournament Warheim - mRagnarok vol. 1 took place.

Today I have a short report from this event for you.Na blogu DansE MacabrE, w zakładce Turnieje WFS, znajdziecie także relacje z poprzednich wydarzeń:
On the DansE MacabrE blog, in the tab Turnieje WFS, you will also find reports from previous events:


Poniżej znajdziecie plik pdf z regulaminem i scenariuszami według, których zostały rozegrane potyczki w czasie turnieju.

Plik pdf możecie pobrać STĄD, a TUTAJ znajdziecie najnowszą wersję podręcznika do Warheim FS.
Below you will find a pdf file with the rules and scenarios, according to which the battles were played during the tournament.

You can download the pdf file HERE, and HERE you can find the latest version of the Warheim FS rulebook.


W turnieju udział wzięło 16 graczy...
 • Smok, Khazadzi z Gór Krańca Świata
 • Sightorn, Rycerza Graala
 • Benek, Nieumarły poczet Krwawego Smoka
 • Fire, Nieumarły sabat rodu Nekrarch
 • Elmin, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów
 • Torin, Łowcy czarownic
 • Bahior, Załoga zielonoskórych kaprów
 • Pepe, Nieumarły poczet Krwawego Smoka
 • Inkq, Łowcy czarownic
 • Krnąbrny, Piechota morska z Marienburga
 • Kruk, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów
 • Miczu, Mroczni Elfowie z Naggaroth
 • Areo, Jaszczuroludzie z Lustrii
 • Skóli, Orkowie i Gobliny
 • Kuczyrywy, Łowcy czarownic
 • Mikołaj, Kult Dzieci Zagłady
16 players took part in the tournament Warheim FS....
 • Smok, Dwarves of the Worlds Edge Mountains
 • Sightorn, Grail Knight
 • Benek, Undead warband of Blood Dragons
 • Fire, Undead coven of House Necrach
 • Elmin, Scout company from the Ogre Kingdoms
 • Torin, Witch Hunters
 • Bahior, Greenskin Privateer Crew
 • Pepe, Undead warband of Blood Dragons
 • Inkq, Witch Hunters
 • Krnąbrny, Marienburgers
 • Kruk, Scout company from the Ogre Kingdoms
 • Miczu, Dark Elves of Naggaroth
 • Areo, Lizardmen of Lustria
 • Skóli, Orcs and Goblins
 • Kuczyrywy, Witch Hunters
 • Mikołaj, The Cult of the Children of the Doom

...którzy poprowadzili do boju 12 drużyn.
 • Jaszczuroludzie z Lustrii
 • Khazadzi z Gór Krańca Świata
 • Kult Dzieci Zagłady
 • Łowcy czarownic
 • Mroczni Elfowie z Naggaroth
 • Nieumarły poczet Krwawego Smoka
 • Nieumarły sabat rodu Nekrarch
 • Orkowie & Gobliny
 • Piechota morska z Marienburga
 • Rycerze Graala
 • Załoga zielonoskórych kaprów
 • Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów
...who led 12 warbands into battle.
 • Lizardmen of Lustria
 • Dwarves of the Worlds Edge Mountains
 • The Cult of the Children of the Doom
 • Witch Hunters
 • Dark Elves of Naggaroth
 • Undead warband of Blood Dragons
 • Undead coven of House Necrach
 • Orcs and Goblins
 • Marienburgers
 • Grail Knight
 • Greenskin Privateer Crew
 • Scout company from the Ogre Kingdoms

Po rozegraniu 4 potyczek na 1 miejscu podium stanął Smok, który poprowadził do boju Khazadów z Gór Krańca Świata, z kolei 2 miejsce zajął Sightorn i Rycerze Graala, zaś 3 miejsce zdobył Benek dowodzący Nieumarłym pocztem Krwawego Smoka.After playing 4 games, the 1st place of the podium was taken by the Smok, who led the Dwarves of the Worlds Edge Mountains, the 2nd place was taken by Sightorn and the Grail Knights, and the 3rd place was won by Benek, commanding the Undead warband of Blood Dragon.


W trakcie wydarzenia odbył się także konkurs modelarski , który wygrali Elmin oraz Torin.During the event, there was also a model competition won by Elmin and Torin.


Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju raz jeszcze dziękuję.
Thank you once again to everyone involved in the preparation of the tournament.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz