piątek, 29 stycznia 2016

Recenzja: Barbarian Veteran #6 od Scibor MM.
Reviews: Barbarian Veteran #6 from Scibor MM

W kolejnej recenzji pokażę wam model 28mm/30mm Barbarian Veteran #6 28FM0157 od Scibor MM.

Figurka wojownika została zapakowana firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się złożony z sześciu części żywiczny model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu. Z kolei na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Model podzielony został na sześć części: odlany w jednym kawałku tułów wraz z głową i ramionami oraz odlane osobno dłoń ze styliskiem topora, żeleziec topora, rogi i tarczą. Figurka została odlana z szarej żywicy, a nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia.

Barbarian Veteran #6 to model prezentujący odzianego w zbroję płytową wojownika, którego stylistyka nawiązuje do Wojowników Chaosu znanych z uniwersum Warhammer Fantasy.

Barbarian Veteran #6, w odróżnieniu od oznaczonego numerem #2 recenzowanego wcześniej kamrata, odziany jest w zdobioną zbroję, a głowę chroni pełnym hełmem, który możemy dodatkowo ozdobić rogami. Na uwagę zasługują także topór i tarcza, których zdobienia sugerują, że wojownik posługuje się demonicznym orężem.

Barbarian Veteran #6 w towarzystwie kilku modeli z oferty Scibor MM z pewnością sprawdziłby się w roli jednego z bohaterów służących w szeregach kompanii Grasantów Chaosu.

Model jest jedną z nagród, które można wygrać w turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe.
The next review will show you the miniatures 28mm/30mm Barbarian Veteran #6 28FM0157. Miniature was made by Scibor MM.

Warrior miniatures was packed in a transparent blister pack inside which was composed of six parts resin model and the scenic base and leaflet with the web address store. On the other hand on the back of the blister is a sticker with a bar code and the name of the set.

The model is divided into six parts: cast in one piece torso with head and shoulders, and cast individually hand from the handle of the ax, ax blade, horns and shield. The miniatures was cast from gray resin, and trapping membranes remaining after casting are easy to remove.

Barbarian Veteran #2 is a model showing the plate armor-clad warrior whose design refers to the Warriors of Chaos familiar with the Warhammer Fantasy universe. 

Barbarian Veteran #6, in contrast to the designated number # 2 and the reviewed earlier comrade, wearing a decorated armor and a full helmet protects the head, which we can further decorate the horns. Also noteworthy ax and shield, whose ornamentation suggest that the warrior uses a demonic weapon.

Barbarian Veteran #6 accompanied by several other models offer Scibor MM definitely would work as one of the heroes serving in the ranks of the company Marauders of Chaos.

Model is one of the prizes to be won in the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz