niedziela, 17 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #253/Chosen of the week #253

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #253 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #253 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza oraz udostępniłem raport bitewny Skarbiec z rozgrywki w Warheim FS.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu Z otchłani czasu przybliżył historię Łuczników Scarloca kolejnego sławnego oddziału w uniwersum WFB.
 • Maniex na Maniexite na przykładzie Krasnoludów Chaosu przypomniał twórczość Marka Gibbonsa.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz and the after battle report - The Treasury - the game by the rules Warheim FS. (PL)
 • Incub on his blog War in miniature, in a series From the abyss of time, published a story Skarloc's Wood Elf Archers another Regiments of Renown in the universe WFB. (ENG)
 • On the other hand Maniex on Maniexite an example illustrations of Chaos Dwarfs recalled the work of Mark Gibbons. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Twierdza Nieumarłych możecie zobaczyć jak z lutownicy zrobić wycinarkę do styropianu lub styroduru.
 • D Power na łamach I'm alone with a Dream zdradził swój sposób na szybkie wykonanie pieczęci czystości.
 • A KorNat na PinAtWar pokazał jak wykonał proporce dla figurek.
 • On the blog Undead Fortress you can see how to make a cutter styrofoam, or styrodur from a soldering iron. (PL)
 • D Power on the pages I'm alone with a Dream betrayed his way to quickly create a purity seals. (ENG)
 • And Kornat on PinAtWar showed how made banners for the figures.

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z modelem Barbarian Veteran #2 od Scibor MM.
 • Jan na Brushlicker Studio otworzył pudełko ze staroedycyjnymi Skeleton Warriors Regiment od Games Workshop.
 • Z kolei Arbal na Coloured Dust przetestował aplikator do kleju cyjanoakrylowego A/C Applicator firmy Flex-I-File.
 • On Danse Macabre I unpacked the blister with a miniature Veteran Barbarian #2 of Scibor MM. (ENG)
 • Jan on Brushlicker Studio opened the box with oldschool Skeleton Warriors Regiment from Games Workshop. (PL)
 • And Arbal on Coloured Dust tested A/C Applicator made by the Flex-I-File. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • W ramach styczniowej edycji FKB, którą prowadzi Maniex, ukazały się wpisy autorstwa Asterixa z Bloga Valadoru oraz koyotha z shadow grey.
 • Z kolei Craven na blogu Węglowy Szowinista napisał dlaczego odkrycie fal grawitacyjnych jest takie ważne.
 • A Adam na łamach Kwantowo.pl udostępnił kolejną porcję AstroGifów.
 • Asterix from Blog Valadoru and koyoth from shadow grey published posts as part of the January edition of Miniatures Blog Carnival, which leads Maniex from Maniexite. (PL)
 • Craven wrote on the blog Węglowy Szowinista why the discovery of gravitational waves is so important. (PL)
 • And Adam showed on Kwantowo.pl another portion of AstroGif. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Knightmare painted by Martin Grandbarbe.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz