niedziela, 31 stycznia 2016

Podsumowanie miesiąca. Styczeń./Summary of the month. January.

W styczniu na Danse Macabre zamieściłem 27 wpisów, czyli tyle samo co w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od podsumowania minionego roku oraz publikacji nowej edycji podręcznika do Warheim FS - Zweiksechs.

Zamieściłem także dwa wpisy - Regulamin i Nagrody - związane z turniejem Warheim FS - Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia.

Na blogu zamieściłem trzy inboxy, przybliżając wam zawartość pudełek z modelami Barbarian Veteran #2 i Barbarian Veteran #6 od Scibor MM oraz Gobbosa Blakk Eye with Gnawer od Kromlech.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Maniexa #17 edycji FKB, której tematem przewodnim byli Celebrities! i pomalowałem model Heinricha Kemmlera, nekromanty znanego z kampanii do WFRP - Liczmistrz.

styczniu kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem trzy relacje z rozgrywek wg scenariuszy Podwójny agent oraz Skarbiec i Żelazna skrzynia.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w styczniu udostępniłem także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumSytuacja polityczno-militarnaKarl Zehmer Orgehniz oraz Sigmar jest z ciebie dumny, synu i Reorganizacja. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#251#252#253 oraz #254 i #255) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#150#151#152 oraz #153 i #154) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In January on my blog Danse Macabre posted 27 entries, the same as in 2015.

Month began by summarizing the past year and the publication of the new edition of the rulebook Warheim FS - Zweiksechs.

Also I posted two entries - Rules and Prizes - related to the tournament Warheim FS - Going Postal ..., which took place on 30 January.

On the blog I posted three inbox, showing you the contents of the boxes with miniatures Barbarian Veteran #2 and Barbarian Veteran #6 from Scibor MM and Gobbosa Blakk Eye with Gnawer from Kromlech.

He also took part in the #17 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Maniex, and the theme was the Celebrities! On the occasion of I painted the model of Heinrich Kemmler, the necromancer known for his campaign to WFRP - Lichemaster.

In January, also I continued publishing reports battle with Warheim FS and posted three after battle reports from the game by scenarios  Double agent and Treasury and Iron chest.

Apart from the abovementioned entries in January at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the politico-military situation, Karl Zehmer Orgehniz and Sigmar proud of you, son and Reorganization. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#251, #252, #253 and #254 and #255), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#150, #151, #152 and #153 and #154), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre 16677 razy, a wśród najczęściej czytanych postów w styczniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox modelu Barbarian Veteran #2 od Scibor MM, a dalej raport bitewny Żelazna skrzynia i wpis poświęcony Heinrichowi Kemmlerowi.

Na dzień 31012016 blog posiada 213 obserwatorów i 864 polubienia na FB oraz 1656 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre 16677 times, and among the most read posts in January, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox miniatures Barbarian Veteran #2  from Scibor MM, and further after battle reports Iron chest and the entry dedicated to Heinrichowi Kemmlerowi.

As at the date 31012016 blog has 213 followers and 864 like it! on Facebook and in 1656 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza