niedziela, 24 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #254/Chosen of the week #254

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #254 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

Zebrane z tygodnia #154

Zebrane z tygodnia #54
I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #254 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy, but not only...

Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:

Chosen from the week #154

Chosen from the week #54

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza oraz udostępniłem raport bitewny Żelazna skrzynia z rozgrywki w Warheim FS.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu Z otchłani czasu przybliżył historię Opancerzonych Orków Rugluda kolejnego sławnego oddziału w uniwersum WFB.
 • A jeśli gracie w Mordheim to Ahosyta na blogu Kabała Rozlanej Farby opublikował karty Modlitw Taala.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz and the after battle report - Iron chest - the game by the rules Warheim FS. (PL)
 • Inkub on his blog War in miniature, in a series From the abyss of time, published a story Ruglud's Armoured Orcs - Spike-Can Commandos another Regiments of Renown in the WFB. (ENG)
 • And if you're playing in Mordheim, it will interest you cards Prayer of Taal that the blog Kabała Rozlanej Farby published a Ahosyta.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Inkub na blogu Wojna w miniaturze zdradził swój pomysł na malowanie modeli istot eterycznych.
 • Natomiast Dave na Wargaming Tradecraft podsumował poradniki traktujące o malowaniu metalików.
 • A na blogu Grot Orderly możecie zapoznać się z poradnikiem o blackliningu. 
 • Inkub on the blog War in miniature shared his idea to paint miniatures the Ethereals. (ENG)
 • Dave posted on the blog Wargaming Tradecraft summary tutorials on painting metallic colors. (ENG)
 • On a blog Grot Orderly you can look at the tutorial about blacklining.

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z figurkami Gobbosa Blakk Eye with Gnawer od Kromlech.
 • Thirdeyenuke na Tale of Painters zrecenzował wydawnictwo The Horus Heresy: Model Masterclass - Volume One od Games Workshop.
 • Z kolei koyoth na shadow grey porównał figurkę Archaon Everchosen z innymi modelami.
 • On Danse Macabre I unpacked the blister with a miniature Gobbosa Blakk Eye with Gnawer from Kromlech. (ENG)
 • Thirdeyenuke on Tale of Painters posted a review of The Horus Heresy: Model Masterclass - Volume One from Games Workshop(ENG)
 • On the other hand koyoth on a shadow grey compared  figure Archaon Everchosen with other models. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Arlith, Silent Shadow painted by Ringil.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz