czwartek, 21 stycznia 2016

Raport bitewny: Żelazna skrzynia - Orkowie i Gobliny vs Khazadzi z Gór Krańca Świata.
After battle report: Iron chest - Greenskins vs Dwarfs.

Witajcie!

W minionym tygodniu wraz z Bahiorem rozegraliśmy w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49 trzy z pięciu scenariuszy turniejowych Piekło pocztowe, który odbędzie się 30 stycznia 2016 roku.


Poniżej znajdziecie raport z gry według scenariusza Żelazna skrzynia
Uprzedzam jednak, że będzie to bardzo krótki raport, bowiem rozgrywka w wyniku zdarzenia losowego zakończyła się w drugiej rundzie, ale po kolei...
Welcome!

Last week I met with Bahior to play the game Warheim FS. We went to the Inny Wymiar, where we played three of the five tournament scenarios. If any of you will be January 30, 2016 in Poland, I invite you to Katowice tournament Warheim FS.

Below I release unto you the first after battle report. The battle we played by the rules of the scenario Iron chest. I warn you, it will be a short report, because the battle by one random happenings ended in the second round ...

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

Zgodnie z założeniami scenariusza ułożyliśmy z makiet pojedynczą aleję, na środku której ustawiliśmy skrzynie reprezentujące rozbity, płonący powóz, wewnątrz którego ukryta została tytułowa Żelazna skrzynia.

Następnie w strefach rozstawienia wystaliśmy drużyny.

Tym razem w szeregach Krasnoludów znalazł się Żyrokopter, a ja wybierając Zielonoskórych postawiłem na jakość (buahaha) i oprócz trzech bohaterów (na zakup czwartego nie starczyło złotych koron) zatrudniłem Trolla oraz kupiłem Rydwan Orków.
According to the rules scenario, using a model of the ruins we laid a single avenue, at the center of which set the boxes representing wrecked, burning carriage, inside of which is hidden iron chest.

Next we put warriors in the deployment areas.

This time in a warband of Dwarves was new Gyrocopter. On the other hand I chose quality by selecting Greenskins (buahaha) and in addition to the three heroes (the purchase of four did not have enough gold crowns) hired a Troll and I bought Orc Chariot.


Przyznacie, że chłopaki świetnie się prezentują?! You must admit the guys had a great present?!

Początek   |   Beginning


Rozgrywkę rozpoczęli Krasnoludowie, którzy w takt silnika Żyrokoptera, dziarskim krokiem ruszyli w stronę płonącego powozu. Zwinny, napędzany parą śmigłowiec szybko dotarł do celu.

A gdy przyszła pora na ruch Zielonoskórych, przez nieboskłon przetoczył się gardłowy śmiech Khorna!

Rozgrywkę rozpocząłem od zdarzenia losowego!...
The game started Dwarves, who the rhythm Gyrocopter engine, a brisk step they moved toward the burning carriage. Nimble, steam-driven helicopter quickly reached its destination.

And when it is time to move Greenskins, by the firmament rumbled throaty laugh of Khorne!

The game started with a random happenings!...


Pan Krwi postanowił doświadczyć Herszta Zielonoskórych, a Czarny Ork (zgodnie ze swoją przewrotną naturą) nie zdał testu Siły - no bo co to za problem dla takiego dużego Orka wyrzucić 5+ na K6? Khorne decided to experience the Greenskin Big Boss, and Black Orc (in accordance with its perfidious nature) did not pass the strength test well, because what's the problem for such a large orc to throw 5+ on D6?

 
I tak oto niezbyt liczna (ale silna, bardzo silna!) drużyna Zielonoskórych została pozbawiona dowódcy, który został wyłączony z akcji! oraz rydwanu - bowiem zaprzęgnięte do pojazdu Dziki, gdy tylko poczuły trochę wolności postanowiły uciec z pola bitwy. And so not very a numerous (but strong, very strong!) warband Greenskins has been without a leader, who has been out of action! and lost chariot - because wild boar, when only felt a little freedom have decided to run away from the battlefield dragging the chariot.


Pozostali na polu bitwy Szaman i Debeściak ruszyli do przodu. Natomiast towarzyszący Zielonoskórym Troll, pozbawiony pełnych czułości i zrozumienia kopniaków Herszta, pogrążył się w odmętach głupoty i śliniąc się zaczął rysować na murach karykatury Krasnoludów, jako tuszu używając gęstego śluzu, który energicznie wydłubywał brudnymi paluchami z zakatarzonego nosa! Shaman and Big 'Uns, who remained on the battlefield, they moved forward in the direction the burning carriage. A Troll, who ran out full of tenderness and understanding kicks the Big Boss, was plunged into the depths of stupidity. The creature drooling began to draw a caricature of the Dwarves on the walls. Troll as the ink used thick mucus, which vigorously poked out their dirty fingers with a runny nose!

Rozwinięcie   |   Battle


Krasnoludowie, nieświadomi tego, że na drugim krańcu pola bitwy pewien Troll, z zapałem godnym lepszej sprawy, tworzył dzieło swojego życia, bez wytchnienia biegli w stronę płonącego powozu i stojącego nieopodal Żyrokoptera, którego pilot przeszukiwał już płonące szczątki powozu. Dwarves, unaware that on the other side of the battlefield a Troll, with enthusiasm worthy of a better cause, created his life's work, tirelessly running towards the blazing carriage and standing near the Gyrocopter, whose pilot has searched the flaming wreckage of the carriage.

Zakończenie   |   End


Ba. Krasnoludowie nawet nie mieli okazji dowiedzieć się, że o włos uniknęli zagłady. Bowiem Zielonoskórzy - opuszczeni przez Gorka, a na pewno pozostawieni przez Morka - nie zdali pierwszego testu rozbicia i gnając co sił na swoich koślawych nogach ruszyli za odjeżdżającym w tumanach kurzu rydwanem... Ha! The poor Dwarves did not even realize that avoided the inevitable annihilation from the hands of Greenskins. Because Greenskins - abandoned by Gork, and certainly left by Mork - they did not pass the first route test and ran to his crooked legs they followed the departing chariot in clouds of dust...

Sekwencja po potyczce   |   Sequence after battle

Na szczęście, dzięki Morkowi, a być może nawet dzięki Gorkowi, sekwencja po potycze okazała się łaskawa dla Zielonoskórych. Nie dość, że Herszt powrócił do zdrowia to jeszcze Orkom udało się znaleźć wystarczającą ilość Łupów! by zatrudnić drugiego Debeściaka.      
Fortunately, thanks Mork and perhaps even through Gork, post battle sequence proved to be kind to of Greenskins. Not only that Big Boss back to health is still Orcs managed to find enough Loot! to hire a second Big 'Uns.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz