niedziela, 31 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #255/Chosen of the week #255

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #255 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #255 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Inkub na łamach Wojny w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg z bloga Realms of Chaos 80s przeprowadził z Paulem Cockburnem, kierownik redakcji Games Workshop i redaktor naczelny White Dwarfa.
 • A Borejko na Git Games wyjaśnia etymologię nazwy Warhammer.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz rulers of the lands of the Empire. (PL)
 • Inkub on the Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg from Realms of Chaos 80s had with Paul Cockburn, director of editorial od Games Workshop and editor-in-chief of the White Dwarf(PL)
 • Borejko on Git Games explains the etymology of the name Warhammer(PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Miłośnicy Papy Nurgla mogą zasilić szeregi swoich wojowników modelami Putrid Snail Beast oraz Morbid Beast Araneaeman od Kromlech.
 • Z kolei Ristuls EM udostępnił do sprzedaży zestaw Crystals Basing Kit, który z powodzeniem mogą wykorzystać dowodzący Szczuroludźmi.
 • A jeśli chcecie urozmaić pole bitwy na którym gracie, to możecie sięgnąć po zestawy Bridge oraz River set od puppetswar.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Lovers of Papa Nurgle may swell the ranks of his warriors models Putrid Snail Beast and Morbid Beast Araneaeman from Kromlech.
 • Ristuls EM has released for sale a set of Crystals Basing Kit, which can successfully take advantage of commanding the Skaven.
 • And if you want to spice up the battlefield where you play, you can reach the sets of Bridge and River set of puppetswar.

Poradniki   |   Tutorials

 • River na łamach HopeRiver's Valley opublikowała tutorial w którym krok po kroku pokazała kolejne etapy malowania modelu Ultramarine Tactical od Games Workshop.
 • Z kolei Spell na blogu Bloody Brushes rozpoczął budowę nowego stołu do gry w klimatach WH 40k.
 • Zaś na łamach Massive Voodoo dostępny jest tutorial Visualising Winter.
 • River in the pages of HopeRiver's Valley has published a tutorial in which step-by-step showed the successive stages painting  of Ultramarine Tactical model from Games Workshop(ENG)
 • Spell on Bloody Brushes began construction of a new table to play in climates WH 40k. (PL)
 • In the pages of Massive Voodoo is a tutorial available Visualisation Winter(ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre zamieściłem inbox modelu Barbarian Veteran #6 od Scibor MM.
 • Koyoth rozpakował  na łamach bloga shadow grey Gyrocopter od Games Workshop.
 • A na blogu Twierdza nieumarłych możecie obejrzeć zawartość pudełka z figurkami Dwarf Berserkers od Avatars of War.
 • On Danse Macabre I posted inbox model Barbarian Veteran #6 from Scibor MM. (ENG)
 • Koyoth unpacked on his blog shadow grey Gyrocopter from Games Workshop. (PL)
 • On Twierdza nieumarłych you can view the contents of the box with miniatures Dwarf Berserkers from Avatars of War. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Super Dungeon Explore Machine painted by Bijou.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz