niedziela, 14 maja 2017

Zebrane z tygodnia #322/Chosen from the week #322

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #322 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #322 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Strange Love sculpted and painted by Martin Hille.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina pokazał jak zrobić podstawki z pistoletu na klej.
 • Zaś Darq na łamach bloga Makiety do gier pokazał swój sposób na wykonanie prostej kolumny.
 • A Arbal na blogu Coloured Dust opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał kolejne etapy malowania modelu Knight of Outremer, 1300 od FeR.
 • Dominig on his blog Kostka Domina showed how to make a bases with a glue gun. (PL/ENG)
 • Darq on the blog Makiety do gier has shown its way to make a simple column. (PL)
 • Arbal on the blog Colored Dust published a tutorial that step by step showed the painting Knight of Outremer, 1300 from FeR. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Akaname do Malifaux.
 • Z kolei na blogu Hammerhood szanowne państwo-draństwo może obejrzeć model Grombrindal - 40-cia White Dwarf 1977-2017 od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE dostępna jest recenzja zestawu Tree stumps od Kromlech.
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the box with Akaname models to Malifaux. (ENG)
 • On the Hammerhood blog you can see the Grombrindal - 40 Years of White Dwarf 1977-2017 from Games Workshop.
 • On DansE MacabrE there is a review of Tree Stumps from Kromlech. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Ponadto na łamach Blog de Kouzes szanowne państwo-draństwo może obejrzeć podsumowanie konkursu ogłoszonego z okazji 9 rocznicy powstania bloga.

Inne   |   Others

 • Gervaz na łamach swojego bloga bitewniakowe pogranicza opublikował wywiad z Maciejem Drążkiewiczem, współorganizatorem konwentu gier bitewnych Gladius.
 • Natomiast Aleksandra Niedźwiedź na stronie Histmag.org opublikowała artykuł o wojnie kontusza i fraka.
 • Oren na stronie Mythcreants.com zamieścił wpis zatytułowany pięć anachronizmów których potrzebuje fantasy.
 • Gervaz in his blog bitewniakowe pogranicza published  an interview with Maciej Drążkiewicz, co-organizer of the convention of battle games Gladius. (PL)
 • Aleksandra Niedźwiedź on the website Histmag.org has published an article about the war of the robe and tail-coat. (PL)
 • Oren on Mythcreants.com has posted an entry entitled five anachronisms that fantasy needs. (ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz