piątek, 18 marca 2016

Recenzja: Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech.
Reviews: Goblin Pirates Salty Dogs from Kromlech.

Dzisiaj mam dla was relację z rozpakowania pudełka z modelem Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech. Zielonoskórzy są członkami załogi niesławnego statku Rotting Octopus, którym dowodzi prezentowany kilka tygodni temu model Gobbosa Blakk Eye.

Figurki zapakowane zostały w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazło się pięć odlanych w szarej żywicy modeli oraz pięć kwadratowych podstawek, a także ulotka z informacjami w kilku językach. Nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia.

Goblin Pirates Salty Dogs to wyrzeźbione z pomysłem oraz pełne ciekawych szczegółów modele. Detale są ostre i wyraźne, a modele odziane na marynarską modłę prezentują się bardzo piracko. Całości obrazu dopełniają groteskowe pyski Goblinów oraz broń prochowa!.


Zestaw Goblin Pirates Salty Dogsdobrze wpisuje się w stylistykę figurek Zielonoskórych sprzedawanych przez innych producentów. Modele z powodzeniem można wykorzystać jako członków Załogi Zielonoskórych Kaprów przemierzających rzeki i morza Starego Świata.

Zestaw był jedną z nagród, które można było wygrać w turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe.
Today I have for you a relationship with unpacking boxes with models Goblin Pirates Salty Dogs of Kromlech. Greenskins are members of the crew of the ship of the infamous Rotting Octopus, which command presented a few weeks ago the model Gobbosa Blakk Eye.

Figures were packed in a transparent blister pack. Inside the box were five cast in resin models and five square bases, as well as a leaflet with information in several languages. Remains of the cast are not difficult to remove.

Goblin Pirates Salty Dogs is sculpted with the idea and full of interesting details of the model. Details are sharp and clear, and models dressed in sailor fashion present themselves very pirate. The whole picture is completed by the grotesque mouths and gunpowder weapons!.

Set Goblin Pirates Command Group fits well with the stylist figures Greenskins sold by other manufacturers. The models can be successfully used as The crew of Greenskins Privateer traverse the river and the sea Old World.

The set was one of the prizes that you could win the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz