niedziela, 20 marca 2016

Zebrane z tygodnia #262/Chosen of the week #262

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #262 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #262 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre opublikowałem raport z potyczki Warheim FS według zasad scenariusza Dzwon Księcia Chaosu oraz kolejny wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
  Ponadto pokazałem wam nagrody ufundowane przez Kromlech, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS.
  Zaś Sister of Mercy przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 2 z 6.
 • Natomiast Maniex na Maniexite w ramach cyklu Art Of Warhammer przypomniał wybrane grafiki Johna Sibbicka.
 • A Inkub na blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg Realms of Chaos 80s przeprowadził z Guyem Carpenterem.
 • Last week at Danse Macabre published a report of skirmish Warheim FS according to rules of scenario The bell of the Prince of Chaos and another entry on the history of the rule of Karl Franz. I showed you the prizes funded by Kromlech that you can win in June on tournament Warheim FS.Sister of Mercy has prepared a rulebook for you to Warheim FS, light version, Volume 2 of 6. (ENG/PL)
 • Maniex on Maniexite in a series of Art Of Warhammer reminded selected graphics of John Sibbick. (PL)
 • Inkub on the blog Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg the Realms of Chaos 80s performed with Guy Carpenter. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Malujecie modele ale nie jesteście zadowoleni ze zdjęć swoich figurek? Zobaczcie jak problem odpowiedniej scenografii dla modeli rozwiązał Stuart na swoim blogu The Lost and the Very Damned.
 • Z kolei Garfy na Tale of Painter pokazał jak pomalować model Space Wolves.
 • A Morback na Blog de Kouzes pokazał jak krok po kroku zbudował latający palankin dla Lorda Nurgla.
 • If you paints the models but you are not satisfied with the images of your miniatures? See how the problem of appropriate scenography for models solved Stuart on his blog The Lost and the Very Damned. (ENG)
 • Garfy on the Tale of Painter showed how to paint the model of the Space Wolves. (ENG)
 • Morback on Blog de Kouzes showed step by step how he built a flying palanquin for Lord of Nurgle. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre rozpakowałem blister z zestawem Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech.
 • A Maniex na łamach Maniexite otworzył jakiś czas temu pudełko z modelami Abyssal Dwarf Gargoyles od Mantic.
 • Zaś na blogu Twierdza Nieumarłych szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z zawartością zestawu Empire Archers od Games Workshop.
 • Last week on the blog Danse Macabre I unpacked blister with a set of Goblin Pirates Salty Dogs from Kromlech. (PL/ENG)
 • Maniex the pages Maniexite opened a little while ago a box of models Abyssal Dwarf Gargoyles from Mantic. (PL)
 • On the blog Twierdza Nieumarłych you can see the contents of a set of Empire Archers from Games Workshop. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Pepe na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze w ramach #19 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pomalował znaczniki insektów.
 • A jeśli lubicie audiobooki to zerknijcie na blog Poczytaj mi Mako, na którym Mako zaprezentował swoje nowe studio nagrań. 
 • ...i w końcu pamiętajcie,że zostało tylko 5 dni!  Czyli storage case od Feldmaster na Indiegogo.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze within the #19 edition of Miniatures Blog Carnival painted insects markers. (PL)
 • If you like audiobooks take a look at this blog Poczytaj mi Mako, where Mako presented his new recording studio. (PL)
 • ...and finally remember that there are only 5 days! So the storage case from Feldmaster on Indiegogo. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

A Tenth Chance painted by Kat Martin.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz