piątek, 11 marca 2016

Recenzja: Wychodek od Mini Monsters.
Reviews: Outhouse from Mini Monsters.

Zapraszam na kolejny wpis z serii piątkowe recenzje na Danse Macabre, w którym przedstawię wam bliżej makietę budynku o znaczeniu strategicznym - Wychodek od Mini Monsters.

Wychodek został zapakowany w przeźroczysty worek strunowy. Opakowanie została zamknięte firmową ulotką z adresem internetowym oraz innymi niezbędnymi informacjami.

Wychodek to odlany z żywicy zestaw 5 elementów z których można złożyć kompletny ustęp. Jakość odlewów jest bardzo dobra, nie znalazłem żadnych nadlewek, śladów po pęcherzykach powietrza czy innych wad.

Zestaw wykonany został w skali 28 mm i świetnie nadaje się do waloryzacji makiet i dioram, tak historycznych jak i utrzymanych w konwencji fantasy. Faktura drewna jest głęboka i wyraźna, elementy dobrze do siebie pasują, a całość uzupełniają przybite do desek kawałki papieru.
Powyższy zestaw był jedną z nagród, które można było wygrać podczas turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe... który odbył się 30 stycznia 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.
I invite you to the next entry in the series on friday reviews the Danse Macabre, which will present you closer to the model of the building of strategic importance - the outhouse from Mini Monsters.

Set of Outhouse was packed in a transparent bag string. The packaging has been closed company leaflet with web address and other necessary information.

Outhouse are made of cast resin set of 5 elements of which can be folded complete outhouse. Casting quality is very good, I have not found any burrs, traces of air bubbles and other deficiencies.

Set was made in 28mm scale, and is well suited to exploit mockups and dioramas, so historical and kept in the convention of fantasy. Texture of the wood is deep and clear, the elements fit together well, and the whole complement of boards nailed to pieces of paper.

This set was one of the prizes that can be won during the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe... which took place on January 30, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.Zobacz też inne recenzje produktów firmy Mini Monsters: See also other product reviews of company Mini Monsters:

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz