czwartek, 31 marca 2016

Podsumowanie miesiąca. Marzec./Summary of the month. March.

Marzec na Danse Macabre to 34 wpisy, a więc nieco więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od rocznicowego wpisu z okazji 5-cia istnienia forum Azylium.

Na blogu opublikowałem trzy inboxy i przybliżyłem wam zawartość pudełek z zestawem Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Wychodek od Mini Monsters i Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Pepe #19 edycji FKB, której tematem przewodnim był znacznik i/lub filler i pomalowałem zestaw Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary Market, a TUTAJ znajdziecie relację z malowania zestawu.

marcu kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem trzy relacje z rozgrywek wg scenariuszy Potyczka, Fontanna oraz Dzwon Księcia Chaosu i Wieża Magusa.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli Deep-Cut Studio oraz Kromlech i Thomarillion.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w marcu udostępniłem także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumCzas wymieść wszystkie śmieci! oraz Słowa, słowa, słowa i Morze i ląd, a także na Wschód, zachód, północ i południe. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto, Sister of Mercy przygotowała lekką, podzieloną na tomy, wersję podręcznika do Warheim FS: tom 1 z 6, 2 z 6 oraz 3 z 6 i 4 z 6.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#260#261#262 oraz #263) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#159#160#161 oraz #162) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Oraz wraz z wami świętowałem Wielkanoc i Triduum paschalne oraz zamieściłem na blogu kolejne wydanie cyklu Muzycznie.
In March on my blog Danse Macabre posted 24 entries, which is slightly more as in 2015.

Month started from the entry on the occasion of five years of existence forum Azylium.

On the blog I posted three inbox, showing you the contents of the boxes with set Food Supplies Terrains from Ristuls Extraordinary Market and Outhouse  from Mini Monsters and Goblin Pirates Salty Dogs from Kromlech.

He also took part in the #19 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Pepe, and the theme was the Markers and/or Fillers. On the occasion of I painted the set Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary Market.

In January, also I continued publishing after battle reports with Warheim FS and posted four after battle reports from the game by scenarios Skirmish and Fountain and The bell of the Prince of Chaos and Magus tower.

And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is Deep-Cut Studio and Kromlech and Thomarillion.

Apart from the abovementioned entries in March at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the Czas wymieść wszystkie śmieci! and Słowa, słowa, słowa and Morze i ląd and Wschód, zachód, północ i południe. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

Moreover, with the Sister of Mercy prepared light, divided into volumes rulebook version of the Warheim FS: Volume 1 of 6 and 2 of 6 and 3 of 6 and 4 z 6.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#260#261#262 and #263), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#159#160#161 oraz #162), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

Moreover, together with you celebrated Easter and the Paschal Triduum and posted on the blog next release cycle Musically


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 16k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w marcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox zestawu Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Wychodek od Mini Monsters i raport Fontanna.

Na dzień 31032016 blog posiada 215 obserwatorów i 885 polubień na FB oraz 1714 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 16k times, and among the most read posts in March, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Outhouse od Mini Monsters i raport Fountain.

As at the date 31032016 blog has 215 followers and 885 like it! on Facebook and in 1714 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza