wtorek, 1 marca 2016

azylium.vot.pl

Dobry wieczór się z szanownym państwem-draństwem!

Nie jestem dobry w pisaniu rocznicowych postów, dlatego rzadko to robię. Ale... Za kilka dni, dokładnie 6 marca minie 5 lat istnienia forum Azylium... 


Można bić brawo i śpiewać sto lat!

Azylium to drugie poza blogiem Danse Macabre miejsce w sieci, gdzie regularnie się udzielam. Forum skupia wokół siebie głównie graczy Mordheim i Warheim FS ale czasem pojawiają się także miłośnicy innych systemów.

Azylium jest równie popularne jak systemy, które królują na łamach forum - czyli średnio...

Według statystyk na Azylium zarejestrowało się nieco ponad 300 użytkowników, jednak aktywnych pozostaje obecnie w porywach 3k6 forumowiczów... Z drugiej strony forum nigdy nie miało aspiracji do bycia centrum wargamingowego w Polsce.

Jak napisałem na początku, pisanie okolicznościowych postów nie wychodzi mi najlepiej. Dlatego w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć i przejdę do życzeń...

Z okazji 5 rocznicy powstania Azylium życzę wszystkim forumowiczom, zarówno tym aktywnym jak i uśpionym dużo zdrowia i czasu na hobby.

A tym którzy opuścili granice Azylium, a wciąż czytają Danse Macabre (tak o Tobie i o Tobie piszę) życzę powrotu do forumowej aktywności. Nie żebyśmy tęsknili ale wiecie...
Good evening with you!

I am not good at writing posts anniversary, so rarely do it. But... a few days, exactly on March 6 it will be five years of existence forum Azylium... 

Yes, now you can applaud and sing happy birthday!

Azylium this is the second addition to the blog Danse Macabre place on the web where I write regularly. Forum groups together mainly players Mordheim and Warheim FS but sometimes there are also fans of other systems.

Azylium is as popular as systems that dominated the pages of forum - that is not very.

According to statistics Azylium registered just over 300 users, however, remains active today with gusts 3d6 forum users ... On the other hand, a forum never had aspirations to be the center of wargaming in Poland.

As I wrote at the beginning, writing occasional posts does not come out to me the most. Therefore, at this point let me finish and move on to your wishes ...

On the occasion of the 5th anniversary of the Azylium I wish all forum users, including both active and dormant much health and time for hobbies.

And those who left Azylium, and still reading Danse Macabre (I write about you and about you) wish to return to Your forum activity. Not that we missed but you know ...


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz