czwartek, 3 marca 2016

Raport bitewny: Potyczka - Łowcy czarownic vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Skirmish - Witch hunters vs Beastmen.

Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

Natomiast dziś mam dla was zaległy raport bitewny z potyczki, którą wraz z Bahiorem rozegrałem w lutym.
Be recalled that last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report the skirmish, which together with Bahior I played in February. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

Początek   |   Beginning


Kaprys Mrocznych Bogów sprawił, że po raz kolejny plugawi Zwierzoludzie Chaosu stanęli na polu bitwy naprzeciw świętych Łowców czarownic.

Gdy wojownicy dostrzeli swych przeciwników, wrogie kompanie ruszyły na spotkanie. W pokryte szaroburymi chmurami niebo wzniosły się pełne furii ryki Zwierzoludzi, oraz głośne, pełne gniewu wersy Litanii nienawiści śpiewanej przez duchownych Sigmara i Łowców czarownic...

Jednak nim wrogowie przelali swą krew Bogowie Chaosu postanowili poddać ich próbie. Oto bowiem niebo pokryło się ciemnymi chmurami, a na ziemię spadł kwaśny deszcz paląc niczym ogień ciała śmiertelników. 
Na nic zdały się modlitwy Łowców czarownic i przekleństwa Zwierzoludzi, kwaśny deszcz zebrał krwawe żniwo po obu stronach...
The whim of Dark Gods made once again vile Beastmen of Chaos they stood on the field in front of the holy Witch hunters.

When the warriors of spotted his opponents, hostile companies moved to the meeting. The gray clouds covered the sky rose up furious roars Beastmen, and loud, full of anger verses 'The litany of hatred' sung by Priests of Sigmar and Witch Hunters ...

But before enemies spilled their blood, The gods of Chaos decided to give mortals difficult test. For behold, the sky was covered with dark clouds and the ground dropped acid rain like a fire burning body mortals. For nothing seemed to pray Witch hunters and curses Beastmen, acid rain gathered bloody toll on both sides...

Rozwinięcie   |   Battle

Ledwie na cierpiącą ziemię spadły ostatnie krople kwaśnego deszczu wrogowie ruszyli ku sobie.

Władający bluźnierczą i potężną magią Szaman Zwierzoludzi cisnął magicznym pociskiem i WzA! jednego z Łowców czarownic.

Sigmaryci nie pozostali dłużni, salwa z pistoletów pojedynkowych poważnie osłabiła Minotaura, a potężne ciosy zadane przez Inkwizytora i Prezbitera Sigmara WzA! przeklętą bestię.

Nieopodal Psy bojowe zaatakowały Centigora, zwierzętom udało się nawet zranić stwora, jednak same także odniosły rany. 


Nieco gorzej poszło Flagelantowi, który w czasie szarży zaplątał się w cep i padł na ziemię WzA!.
Hardly on the ground suffering fell last drops of acid rain enemies moved toward each other.

Profane and wielding powerful magic shaman Beastmen threw a magic missile and OoA! one of the Witches hunters.

The followers of Sigmar did not remain in debt, salvo of dueling pistols seriously weakened the Minotaur, a powerful blows inflicted by the Inquisitor and presbyter Sigmar OoA! cursed beast.

Close combat dogs attacked Centigor, animals even managed to hurt the creature, but the same also were injured.

Slightly worse went Flagelantowi, which at the time became entangled in charge flail and fell to the ground OoA!.

Zakończenie   |   End

Starcie było krwawe i krótkie. Śladem WzA! Minotaura poszli kolejni Zwierzoludzi, jeden po drugim padając pod potężnymi ciosami Łowców czarownic.

W końcu zdziesiątkowani Zwierzoludzie oddali pola Łowcom czarownic i skryli się w pobliskim lesie.
The battle was bloody and a short. In the wake of OoA! Minotaur followed successive Beastmen, one after another falling under the powerful blows of the Witch hunters.

Eventually decimated Beastman give field Hunters witches and hid in a nearby forest..

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza