niedziela, 27 marca 2016

Zebrane z tygodnia #263/Chosen of the week #263

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #263 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #263 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre opublikowałem kolejny wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
  Zaś Sister of Mercy przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 3 z 6.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite w ramach cyklu Art Of Warhammer zaprezentował grafiki autorstwa Geoffa Taylora.
 • A na portalu jbzd.pl szanowne państwo-draństwo może obejrzeć zdjęcia warhammerowych cosplayerów.
 • Last week at Danse Macabre published another entry on the history of the rule of Karl Franz
  Sister of Mercy has prepared a rulebook for you to Warheim FS, light version, Volume 3 of 6. (PL)
 • Maniex on his blog Maniexite in a series of Art Of Warhammer presented artwork by Geoff Taylor. (PL)
 • On the site jbzd.pl you can see a few pictures of cosplayers dressed as characters from the Warhammer universe.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Larg na łamach Blog de Kouzes opublikował tutorial w którym pokazał jak pomalować sztandary Nurgla.
 • Natomiast Blue in VT na Blue's Marauding Miniatures zdradził swój sposób na pomalowanie skóry ludzkiego wojownika.
 • Z kolei na MaGie Miniature Painting szanowne państwo-draństwo może przeczytać wpis z lektury którego dowiecie się jak jeszcze lepiej malować figurki.
 • Larg in the pages Blog de Kouzes published a tutorial which shows how to paint banners of Nurgle. (ENG)
 • Blue in VT on Blue's Marauding Miniatures betrayed his way to paint the skin of the human warrior. (ENG)
 • On the MaGie Miniature Painting can read an entry from the reading of which you will learn how better to paint your miniatures. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Groan na łamach Dziennika Groana rozpakował pudełko z grą Dreadfleet, która została wydana przez Games Workshop w 2011 roku.
 • A Pepe na łamach bloga Fantasy w miniaturze zrecenzował figurki zwierząt Geese oraz Wild ducks i Game fishers od Mirliton SG.
 • Zaś Piotr na blogu Małe Figurkowe otworzył makietę Norse Dwelling od firmy 4Ground.
 • Groan on his blog Dziennika Groana unpacked box with the game Dreadfleet, which was released by Games Workshop in 2011. (PL)
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze review by set Geese and Wild ducks and Game fishers from Mirliton SG. (PL)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowe opened model of Norse Dwelling from 4Ground. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Zbliża się koniec miesiąca, a wraz z nim finał #19 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego. W minionym tygodniu swoje wpisy opublikowali Groan na stronach Dziennika Groana, potsiat na łamach Gangs of Mordheim oraz Morpheus na blogu The Fantasy Hammer. Do końca miesiąca zostało jeszcze kilka dni, zachęcam do udziału w FKB.
 • Z przyjemnością informuję, że na Indiegogo sukcesem zakończyła się kampania firmy Feldmaster, której celem było zebranie funduszy na nową, rewolucyjną walizkę na figurki.
 • I coś dla miłośników audiobooków - Mako na swoim blogu Poczytaj mi mako poinformował o nagraniu powieści Spotkanie z Ramą pióra Arthura C. Clarke.
 • Approaching the end of the month, and with it the final edition #19 of Miniatures Blog Carnival. Last week Groan and potsiat and Morpheus published  their entries on blogs Dziennika Groana and Gangs of Mordheim and The Fantasy Hammer. By the end of the month was still a few days, I encourage you to participate in the MBC. (PL/ENG)
 • Pleased to announce that on Indiegogo successfully completed a campaign of Feldmaster, the aim of which was to collect funds for a revolutionary new miniatures storage case.
 • And something for fans of audiobooks - Mako on his blog Poczytaj mi mako informed about the recording of the novel Spotkanie z Ramą by Arthur C. Clarke. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

By the Might of Greyskull! converted and painted by Roman Lappat.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz