niedziela, 13 marca 2016

Zebrane z tygodnia #261/Chosen of the week #261

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #261 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #261 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre opublikowałem raport z potyczki Warheim FS według zasad scenariusza fontanna oraz kolejny wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
  Ponadto przygotowałem zakładkę z odnośnikami do wpisów traktujących o Turniejach WFS oraz pokazałem wam nagrody ufundowane przez Thomarillion, które będzie można wygrać w czerwcu.
  Zaś Sister of Mercy przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 1 z 6.
 • Natomiast Maniex na Maniexite w ramach cyklu Art Of Warhammer (The Good oraz The Bad i Talisman) przypomniał grafiki Wayne Englanda.
 • Orlygg na Realm of Chaos 80s zamieścił wpis Behind the Scenes at Citadel Miniatures: Darren Matthew's Photographs.
 • Last week at Danse Macabre published a report of skirmish Warheim FS according to rules of scenario fountain and another entry on the history of the rule of Karl Franz.I prepared a page with links to entries associated with the Tournament Warheim FS and I showed you the prizes funded by Thomarillion that you can win in June.
  Sister of Mercy has prepared a rulebook for you to Warheim FS, light version, Volume 1 of 6. (ENG/PL)
 • Maniex on Maniexite in a series of Art Of Warhammer (The Good and The Bad and Talisman) reminded graphics of Wayne England. (PL)
 • Orlygg on the Realm of Chaos 80s posted entry Behind the Scenes at Citadel Miniatures: Darren Matthew's Photographs. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Groan na łamach swojego Dziennika Groana rozpakował pudełko ze staroedycyjnym modelem Screaming Bell od Games Workshop.
 • Na gravengames.co.uk dostępna jest recenzja modeli General Otto i Ork Freak od Kromlech.
 • Natomiast na Danse Macabre opublikowałem recenzję wychodka od Mini Monsters.
 • Groan in the pages Dziennik Groana unpacked box with oldschool model Screaming Bell from Games Workshop. (PL)
 • At gravengames.co.uk available is reviewed models General Otto and Ork Freak from Kromlech.
 • On Danse Macabre I publish a review of the outhouse from Mini Monsters. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie opublikował wpis w którym przedstawił kilka postaw ludzkich, których nigdy nie zrozumie.
 • Z kolei Trzewik na swoim blogu Gry z Charakterem zamieścił wpis zatytułowany największy wróg.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie published a post in which he outlined several of human attitudes, which never understand. (PL)
 • Trzewik on his blog Gry z Charakterem posted an entry entitled greatest enemy. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Dino, the lone wolf painted by Roman.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz