niedziela, 18 września 2016

Zebrane z tygodnia #288/Chosen from the week #288

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #288 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #288 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Sephare painted by mmasclans.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza oraz opublikowałem raport z bitwy pomiędzy Averlandem a Krasnoludami.
 • Z kolei Volomir na łamach swojej strony volomir.com zamieścił zdjęcia z LARPa zorganizowanego w klimacie uniwersum Warhammer Fantasy.
 • A Borejko na blogu Git Games recenzuje kolejny archiwalny numer magazynu White Dwarf.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz and published a report of a battle between Averland and Dwarves. (PL)
 • Volomir on the pages volomir.com posted photos of LARP organized in a climate of universe of Warhammer Fantasy. (ENG)
 • Borejko on the blog Git Games reviews the another archival issue of the magazine White Dwarf (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Leibowitz Mr na swoim blogu Figsa Malowana pokazał krok po kroku budowę scenografii dla modeli fantasy w skali 28 mm.
 • Z kolei na blogu Serpentarium możecie zapoznać się krok po kroku z procesem malowania modelu Nurse do Malifaux.
 • A Roman na Massive Voodoo opublikował poradnik Step by Step: Golden Horn.
 • Leibowitz Mr on his blog Figsa Malowana showed step-by-step construction of the scenography for models fantasy in scale 28 mm. (PL)
 • On the blog Serpentarium you can read the step-by-step process of painting the model Nurse for Malifaux. (RUS)
 • Roman on the blog Massive Voodoo published the tutorial Step by Step: Golden Horn. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven zrecenzował kępki trawy od Paint-Forge.
 • Z kolei Maciejus na łamach Bloga Maciejusa podzielił się swoimi wrażeniami na temat produktów od Hobby Zone.
 • Natomiast na blogu DansE MacabrE zamieściłem recenzję modelu Warrior Priest od BlackChapel Miniatures.
 • Kamil on his blog Zielony Skaven review tufts from the Paint-Forge. (ENG)
 • Maciejus on the pages Blog Maciejusa shared his impressions about the products of Hobby Zone. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I posted a review model Warrior Priest from BlackChapel Miniatures. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust opublikował relację z VI Festiwalu Modeli Redukcyjnych w Łasku.
 • Z kolei na blogu Kulturą w Płot znajdziecie zestawienie najciekawszych zdjęć opublikowanych w sierpniu.
 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Arbal in his blog published Coloured Dust relationship with the VI Festival of scale models in Lask. (PL)
 • On the blog Kulturą w płot you will find a summary of the most interesting photographs published in August. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2016. (ENG)

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zamieścił artykuł zatytułowany O co i po co walczyć w kosmosie?.
 • Wpisy opublikowane w ramach #25 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Sobie maluję.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Gonzo z Black Grom Studio.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz