piątek, 30 września 2016

Podsumowanie miesiąca. Wrzesień./Summary of the month. September.

We wrześniu na blogu DansE MacabrE zamieściłem 59 postów, a więc wiele więcej niż w 2015 roku.

Jak zapewne zauważyliście, wrzesień upłynął pod znakiem 30-dniowego Wyzwania Figurkowego. Odnośniki do wpisów opublikowanych na DansE MacabrE znajdziecie TUTAJ, natomiast na Wrota - polska sieć blogów bitewnych znajdziecie odnośniki do wszystkich wpisów udostępnionych w ramach wyzwania.

We wrześniu na blogu opublikowałem pięć recenzji w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Barbarian Champion od Scibor MM, Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Warrior Priest od BlackChapel Miniatures i Kri'tho'ann - Herald of Pain od Kromlech.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazały się wywiady z Gonzem z Black Grom Studio oraz ze mną, czyli quidamcorvusem z DansE MacabrE.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #25 edycji FKB, której gospodarzem jest Krzysztof z Dust Brothers, a tematem przewodnim był Obrońca.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium: sądy gildijne oraz sądy doraźne, sądy świątynne i stróże prawa

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Ponadto rozpocząłem budowę domu kupca, zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ i TUTAJ...


...oraz skończyłem malowanie Fontanny Drętwej Wody.


We wrześniu opracowałem także zasady Postaci Dramatu - Klaus Reinwald, Mistrz Małodobry z Kemperbad i Grukk Treboosh, Miszcz Mekaniak - do Warheim FS.


Na blogu zamieściłem także dwa raporty bitewne Strażnicy dróg z Averlandu vs Zbrojna chorągiew z Kisleva oraz Strażnicy dróg z Averlandu vs Khazadzi z Gór Krańca Świata.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#286#287#288 oraz #289) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#185#186 oraz #187) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Ponadto wraz z Sister of Mercy przypomnieliśmy o Dniu Weterana i rocznicy wybuchu II WŚ.
In September on my blog DansE MacabrE I posted 59 entries, many more as in 2015 year.

As you probably noticed, September was marked by a 30-day Miniatures Challenge. Links to entries published on DansE MacabrE you found HERE, and on Wrota - polska sieć blogów bitewnych you will find links to all entries made available through the challenges.

In September , on a blog published five reviews where you can see the contents of sets Barbarian Champion from Scibor MMFood Supplies Terrains from Ristuls Extraordinary Market and the Warrior Priest from BlackChapel Miniatures and Kri'tho'ann - Herald of Pain from Kromlech.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Gonzo from Black Grom Studio and me,  quidamcorvus from DansE MacabrE.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

I took part in edition #25 of MBC, hosted by Krzysztof from blog Dust Brothers, and the theme was the Obrońca.

Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: sądy gildijne and sądy doraźne, sądy świątynne and stróże prawa


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


Moreover, started building a 
merchant house, photos you can see HERE and HERE...

...and the finished painting Fountain of the Dead Water.


In September , I developed the rules of Dramatis PersonaeKlaus Reinwald, Mistrz Małodobry z Kemperbad and Grukk Treboosh, Miszcz Mekaniak - for Warheim FS.

On a blog I posted two reports battle Averlanders vs Kislevites and 
Averlanders vs Dwarves.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#
286#287#288 and #289), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#185#186 and #187), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


Moreover, together with the Sister of Mercy reminded about Veterans Day and the anniversary of the outbreak of World War II.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 27k razy, a wśród najczęściej czytanych postów we wrześniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazł się wpis z modelem Świniopasa z Oldenlitz, a także dwie recenzje Warrior Priest od BlackChapel Miniatures i Barbarian Champion od Scibor MM.


Na dzień 30092016 blog posiada 218 obserwatorów i 83 polubień na nowym fanpage on FB oraz 1929 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 27k times, and among the most read posts in September, except during the last sections Chosen of the weekwas the entry with model Swineherd form Oldenlitz, and two reviews Warrior Priest from BlackChapel Miniatures and Barbarian Champion from Scibor MM.


As at the date 30092016 blog has 218 followers and 83 like it! on new fanpage on Facebook and in 1929 published posts.

***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz