piątek, 13 września 2019

Recenzja: Gospoda od Tereny do Gier.
Reviews: Inn from Tereny do Gier.

Dziś na blogu DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję kolejnej makiety od Tereny do Gier.

Budynek utrzymany jest w skali 28 mm, a prezentowany poniżej egzemplarz przeznaczony jest do samodzielnego sklejenia oraz pomalowania. I choć zestaw nie zawiera instrukcji, to złożenie modelu jest proste, przy czym istnieje też pewna dowolność w układaniu przeciwległych ścian, dzięki czemu posiadając więcej egzemplarzy można złożyć na różniące się od siebie budynki.

Budynek posiada zdejmowany dach, co pozwala umieścić wewnątrz modele, jednak ja na własne potrzeby postanowiłem skleić budynek w jedną całość.

Partia z której otrzymałem budynek gospody posiadała jedną wadę, mianowicie pierwsza warstwa dachu zostawał wypalona na zbyt cienkiej płytce hdf, co oznaczało konieczność usunięcia wystających ponad poziom płytki zębów. Nie było to trudne zadanie, jednak powiadomiłem o tym ekipę z Tereny to Gier i pewnie już naprawili dostępne w sklepie zestawy.

Makiety będę używał do rozgrywania potyczek poza murami, gdzie z założenia nie wchodzi się do wnętrza budynków, fakt że jest to skala 28 mm ma dla mnie dodatkową wartość, bowiem makieta jest ładnym tłem dla modeli, jednocześnie jest na tyle zwarta, że nie dominuje pola bitwy.

Makietę domu zamierzam wykorzystać w czasie rozgrywek Warheim FS do rozgrywania scenariuszy poza murami, jednak makiety z powodzeniem można użyć w dowolnej grze historycznej lub fantasy.
Today on the blog DansE MacabrE I prepared for you a review of another model from Tereny to Gier.

The building is maintained on a scale of 28 mm, and the below presented copy is intended for self gluing and painting. And although the set does not contain assembly instructions, the assembly of the cowshed model is simple, there is also some freedom in laying the opposite walls, so if you have more copies of the cowshed, you can glue and paint several different models of buildings.

The building has a removable roof, which allows you to place models inside, but I have decided to glue the building together because I will not use the interior.

The series from which I received the building of the inn had one disadvantage, namely the first layer of the roof was burned on the too-thin plate hdf, which meant the need to remove protruding above the level of the tooth plate. It was not a difficult task, but I notified the team from Tereny to Gier and probably already repaired the sets available in the store.

I will use the model of the Inn to play battles outside the walls, where it is not intended to enter the building interior, the fact that it is 28 mm has an additional value for me, because the model is a nice background for miniatures, at the same time it is compact enough that it does not dominate battlefield.

Similarly to the previously presented models, I also intend to use the Inn model during the Warheim FS games to play scenarios outside the walls, however cowshead model can be successfully used in any historical or fantasy game.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza