piątek, 20 września 2019

Recenzja: Gothic Walls High od Micro Art Studio.
Reviews: Gothic Walls High from Micro Art Studio.

Jak zapewne zauważyliście w ostatnim czasie na DansE MacabrE pojawia się całkiem sporo makiet budynków, nie inaczej będzie dzisiaj, bowiem przygotowałem dla Was recenzję zestawu Gothic Walls High od Micro Art Studio.

Nie wiem jak szanowne państwo-draństwo ale ja lubię zapach palonego laserem HDFu, więc z przyjemnością sięgnąłem po zapakowany w folię zestaw Gothic Walls High i z przyjemnością poczułem, że kilkanaście wyprasek z elementami ma słuszną wagę. Ponadto, nie jest to pierwszy produkt od Micro Art Studio z którym miałem przyjemność obcować, wcześniej złożyłem i pomalowałem zestaw Iron Fence, który możecie obejrzeć TUTAJ.

Komplet wyprasek został zapakowany w folię. Wewnątrz znalazła się także instrukcja opatrzona na stronie tytułowej zdjęciem sklejonego i pomalowanego produktu, a z tyłu widoczna jest ulotka z ważnymi informacjami i ostrzeżeniami.

Budynek Gothic Walls High utrzymany jest w skali 28-30 mm i przeznaczony jest do samodzielnego sklejenia oraz pomalowania

W pierwszej kolejności zgodnie z wytycznymi dość czytelnej instrukcji skleiłem główne elementy. Wycięcie części z wyprasek oraz sklejenie zajęło mi niecałe 3 godziny, przy czym nie spieszyłem się zbytnio pozwalając wyschnąć klejowy, a Wikol dość szybko spaja elementy z HDFu. Co więcej zestaw posiada nadmiarową ilość okien, dzięki czemu w czasie sklejania mamy pewną dowolność w wyborze wzorów.

Modułowość głównych elementów pozwala na sporą dowolność w składaniu zestawu, a jeśli nie zdecydujecie się na trwałe sklejenie, co nie jest wymagane dzięki przemyślanej konstrukcji mocowań oraz świetnemu spasowaniu elementów, to będziecie mogli konfigurować zestaw według bieżących potrzeb. Ponadto, rozłożony zestaw jest dość łatwy do przechowywania.

Po złożeniu konstrukcja ma około 80 cm długości i około 24 cm wysokości, a obok figurek w skali 28 mm prezentuje się majestatycznie.

Gotycka stylistyka pozwala na wykorzystanie makiety niemal w każdej grze bitewnej. Ponadto makieta jest kompatybilna z innymi zestawami od Micro Art Studio

Jeśli lubicie makiety z HDFu, których zresztą jest coraz więcej na rynku, jest to produkt warty Waszego zainteresowania, szczególnie, że po złożeniu zajmuje całkiem sporo przestrzeni na stole, co z kolei pozwala zapomnieć o cenie produktu.

Zestaw Gothic Walls High jest dostępny na stronie Micro Art Studio.

Gothic Walls High po zakończeniu prac nad wsią Teufelsberg z pewnością trafi do mojego warsztatu, gdzie zostanie zwaloryzowany i uzupełniony o elementy Iron Fence.
As you probably noticed recently in the blog DansE MacabrE there are quite a lot of building models, it will be no different today, because I have prepared for you a review of the Gothic Walls High set from Micro Art Studio.

I don't know for you dear magnificent-bastards but I like the smell of HDF laser burned, so I was happy to reach for the Gothic Walls High set wrapped in foil and I was pleased to feel that a dozen frames with elements have the right weight. In addition, this is not the first product from Micro Art Studio that I had the pleasure of communing with, I previously assembled and painted the Iron Fence set, which you can view HERE.

As you can see in the pictures below, a set of frames with parts has been wrapped in foil. Inside the packaging there was also an instruction labeled on the title page with a photo of the glued and painted product, and on the back there is a leaflet with important information and warnings.

The Gothic Walls High building is kept on a 28-30 mm scale, and the copy presented below is intended for self-gluing and painting.

First, in accordance with the guidelines of a fairly clear manual, I glued the main elements. It took me less than 3 hours to cut parts out of the molded parts and glued, and I didn't hurry too much letting the glue dry, and Wikol wood glue bonds the elements with HDF quite quickly. What's more, the set has an excess number of windows, so that when gluing we have some freedom in choosing patterns.

The modularity of the main elements allows for a lot of freedom in assembling the set, and if you do not decide on permanent gluing, which is not required due to the thoughtful design of the fasteners and great fit of the elements, you will be able to configure the set according to current needs. In addition, the unfolded set is quite easy to store.

When assembled, the entire structure is about 80 cm long and about 24 cm high, and next to the figures on a 28 mm scale, it looks majestic.

The Gothic style in which the Gothic Walls High model is maintained allows you to use it in almost every battle game. In addition, the building models is compatible with other sets from Micro Art Studio.

If you like building models from HDF, which are more and more on the market, it is a product worth your interest, especially since it folds quite a lot of space on the table, which in turn allows you to forget about the price of the product.

The Gothic Walls High set is available on the Micro Art Studio website.

Gothic Walls High after the work on the village of Teufelsberg will certainly go to my workshop, where it will be valorized and supplemented with elements of Iron Fence.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza